19.07.2011.

Rudarski otpad

Ekološka grupa za saradnju Nera iz Rumunije, u partnerstvu sa Školom plus iz Bele Crkve, Srbija, u okviru prekograničnog projekta „Sprečavanje zagađenja Dunava rudarskim otpadom u stvarnosti i medijska promocija“, finansiranom od IPA prekograničnog programa Rumunija- Srbija vršila je monitoring životne sredine u blizini jalovišta rude Tausani – Bosneag u oblasti Moldove Nove u Rumuniji.

Glavni izvor zagađenja iz ove deponije su fine čestice otpada u rudarstvu iz prerade rude bakra. Pojavom vetrova, Gornjak ili Košava, prašnjav materijal je dislociran od ovih vetrova (deflacija) i na taj način raspršuje se po o njivama sela u blizini Stare Moldove i Nove Moldove , Požežene, Mačešti (Mačević) iz Rumunije i sela Vinci, Požežena, Ram, Veliko Gradište, Vračev Gaj, Banatska Palanka i Stara Palanka, na teritoriji Srbije. Značajna količina materijala se prenosi u močvarno ostrvce Stare Moldove u Rumuniji i na močvarno područje Labudovo okno u Srbiji.
Volonteri su upoznati sa različitim načinima uklanjanja zagadjenja a jedan od njih je i upotreba biljaka radi uklanjanja zagađivača iz životne sredine što se naziva fitoremedijacija. Volonteri iz Srbije i Rumunije, su direktno na terenu vršili monitoring i tim povodom zabeležili svoja zapažanja koja će biti od velike koristi tokom realizacije Projekta.