30.06.2012.

Češko-srpski eko lideri
 U toku implementacije ekološkog projekta pod nazivom EKO LIDERI, podržanom od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, deca i mladi naučili su puno toga.Na brojnim i posećenim radionicama u Beloj Crkvi i u Staroj Palanci članovi Škole plus   upoznali su  Univerzalnu Deklaraciju o pravima  čoveka, da svako ljudsko biće ima pravo na održavanje ekološke ravnoteže i da zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih postupaka i mera koji sprečavaju ugrožavanje životne sredine, s ciljem očuvanja biološke ravnoteže. Ekološka odbrana je multidisciplinarna i treba da predstavlja trajnu obavezu svih  članova društva.
 Eko lideri Škole plus, obučeni su da uklanjaju posledice narušavanja biološke ravnoteže,kao što su šumski  požari, i da učestvuju u izgradnji  informativnog centra u tom retkom prirodnom fenomenu, koji treba očuvati, zaštititi i nadograditi.Znaju da je  ovo jedino mesto u Srbiji gde se sreće: Banatski božur, Stepski božur i Pančićev pelen. Kao retki prirodni fenomen, Deliblatska  pesčara je nazvana "Evropska sahara", ili "najstarija pustinja u Evropi" a nalazi se u Jugoistočnom delu Panonske nizije, na obodu skuta belocrkvanske karnevalske haljine.
To je bila i tema ovogodišnjeg eksponata Škole plus, na najvećoj gradskoj manifestaciji Karneval cveća 2012.g u Beloj Crkvi.Zajedno sa partnerima iz Češke besede Kruščica, revitalizovali su vatrogasno vozilo koje je bilo odloženo i prepušteno zubu vremena preko 80 godina i tako napravili link izmedju tradicionalnog i savremenog. Uz staru vatrogasnu opremu, mlade vatrogasce,puno cveća, životinja i ekoloških detalja, obučeni Eko lideri preneli su svima poruku da žele da žive zdravije i čistije i da smo u obavezi da im to omogućimo.