09.06.2014.

Stop zagađenju
U okviru prekograničnog programa  IPA Fonda RomaniaSerbia  „ Projekat sprečavanja  zagadjenja Dunava rudarskim otpadom u stvarnosti i medijska promocija “ u Tački informisanja u Staroj Palanci nastavljaju se edukativne i informativne aktivnosti

EKO AGENTI ŠKOLE PLUS PRENELI PORUKU:
„STOP ZAGADJENJU“

Nosilac projekta /Lead partner/ je Ekološko društvo za saradnju GEC Nera iz Oravice, Rumunija, a partneri su sa rumunske strane Opština Pojejena, a sa srpske strane NVO Škola plus - Dositej Obradović iz Bele Crkve.
Pored velikog broja aktivnosti u toku  realizacije projekta,  obezbeđena je održivost projekta stalnim informativnim aktivnostima vezanim za informisanje javnosti o velikom zagađenju rudarskim otpadom sa područja zatvorenog rudnika na teritoriji Moldave Nove u Rumuniji.

Obučeni volonteri, tzv.Agenti zaštite životne sredine, delili su propagandni materijal, flajere, brošure, postere kao i impozantnu Belu knjigu, materijal koji je sačinjen  od  relevantnih činjenica i argumenata. Skrenuta je  još jednom pažnja široj javnosti o vrsti i stepenu zagadjenja rudarskim otpadom,  kako  u  Rumuniji,  tako i u Srbiji.

Stanovnici Velikog Gradišta dobili su prave informacije o tome koliko  smo svi odgovorni za opasno širenje prašine, izazvane rudarskim otpadom iz napuštenih rudnika u našoj neposrednoj blizini, u Rumuniji, i da tome treba stati na put. A da je ovakva akcija pravi način, potvrdila je i  Danijela Ilić, referent za zaštitu životne sredine u opštini Veliko Gradište, prilikom posete ovoj promo akciji, uz sve čestitke volonterima Škole plus.