18.07.2015.

Etnodijalektološka istraživanja i promocija kulture Čeha na prostoru Srbije


Škola plus iz Bele Crkve uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, realizuje projekat  “Etnodijalektološka istraživanja  i  promocija kulture Čeha na prostoru Srbije“.
Generalni cilj ovog projekta je istraživanje mehanizama (edogenih i egzogenih faktora) zahvaljujući kojima je mala češka populacija u uslovima gotovo dve stotine godina duge  dislociranosti od matice zemlje, ipak zadržala svoj češki kulturni identitet.
Pojedinačni ciljevi projekta usmereni su na  podizanje svesti mladih o značaju očuvanja nematerijalne kulturne baštine te podsticanje raznolikosti kulturnog izraza.


Sprovedena su istraživanja sa tematikom kako Česi u Srbiji obezbedjuju osećaj kontinuiteta sa prethodnim generacijama i koji su faktori bitni  za njihov kulturni identitet.

Pojam nematerijalne kulturne baštine obuhvata: prakse, predstave, izraze, znanja, veštine, kao  i instrumente, predmete, rukotvorine te kulturne prostore koji su povezani s tim, koje zajednice, grupe ljudi, prihvataju kao deo svoje kulturne baštine.
Nematerijalnu kulturnu baštinu, koja se prenosi sa generacije na generaciju, zajednice i grupe ljudi stalno iznova stvaraju kao reakciju na svoje okruženje, svoje uzajamno delovanje s prirodom i svoju istoriju i ljudsku kreativnost. Ona im pruža osjećaj identiteta i kontinuiteta te tako podstiče  na poštovanje kulturne raznolikosti. Nematerijalna kulturna dobra deo  su duhovnog stvaralaštva koje se najčešće prenosi predanjem. Značaj njihove zaštite i očuvanja, izuzetno je važan uzimajući u obzir medjuzavisnost nematerijalnog kulturnog nasledja sa materijalnom i prirodnom baštinom, ali i opasnost od njegovog nestajanja i uništenja.