02.05.2017.

Менаџмент у образовањуПокрајински секретаријат за образовање,
управу и националне мањине
Руководство и чланови Школе плус  започели су имплементацију пројекта под називом:
Менаџмент у образовању , који подразумева припрему и реализацију  семинара који јe намењен професорима средњих школа, подржаном од стране Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице АПВ.
Овај предложени програм  замишљен је да  помогне учесницима у процени начина на који њихова школа доприноси одговорности према свим субјектима у образовању, а тиме и њиховој припреми за преузимање улоге одговорних појединаца.

Упутили смо јавни позив професорима средњих школа и успоставили контакте са колегама из Решице, Румунија, ради обезбеђивања њиховог учешћа. Припремамо списак учесника, материјал као и идејно решење сертификата.
Општи циљ овог програма је стручно усавршавање наставног кадра и  афирмација образовног менаџмента, као и стварање нове димензије у образовању и обуци, кроз везу са европским стандардима.

Стога, ову причу смо започели као путовање кроз осавремењавање схватања функционисања школе, да помогнемо просветним радницима  да процене  колико је далеко на том путовању стигла њихова школа, те да дамо практичне савете и идеје о томе како то путовање започети или како и даље генерално напредовати, уз одговарајућу процену оствареног напретка.
Школа плус већ пуних 16 година бави се организовањем стручних семинара и улагањем у дидактички кадар. Поменути семинар,  који ће се бавити менаџментом у образовању, имаће дугорочне ефекте - нове вештине за актере које  подразумевају  промене у образовању. Директори школа морају успостављати и неговати широк распон партнерских односа. Овај програм садржи понешто за све партнере и учеснике у процесу васпитања.