29.10.2020.

Срећа моја је срећа и твојаУ низу стваралачких радионица у Школи плус, а у оквиру програма: "Толеранција за срећу гаранција," подржаном од стране Министарства за државну управу и локалну самоуправу, била је још једна прилика да се наши млади боље међусобно упознају и стекну додатна знања о историји, култури и другим важним чињеницама о чешкој националној заједници. Кроз упознавање са чешким легендама, бајкама, измишљеним и стварним ликовима, остварује се нова димензија у образовању, кроз везу са европским стандардима. Реализација ових радионица допринела је подизању свести деце и младих о значају интеркултуралног и ненасилног дијалога. Ширењем културе мира обезбеђујемо доступност образовних и културних вредности деце из различитих средина, и на тај начин дајемо допринос децентрализацији образовања и културе. Такође, програм у великој мери доприноси да наши млади стекну нова сазнања о постојању Чеха, који су њихове комшије и пријатељи и који негују своје традиционалне културне вредности.

Кроз овакве креативне радионице промовише се на прави начин традиционално стваралаштво Чеха на простору Србије. Наравно, реализацију различитих активности прате мере епидемиолошких здравствених препорука, што подразумева рад са малим групама уз адекватне мере заштите сваког детета.