13.01.2015.

Bajkoteka u Školi plus

     «Čitanje je jelo i piće. Duh koji ne čita mršavi kao i telo koje ne jede.»    Viktor Igo

Knjiga je banka znanja čiji su akteri  članovi Škole plus,  polaznici kreativnog  programa:              Bajkoteka .“
Cilj programa  je da se skrene pažnja mladim roditeljima na značaj čitanja u ranom uzrastu. Poruka za njih glasi: “Čitajte deci da bi ona čitala.” Za mlade u bajkovitom dobu  pripremili smo program Bajkoteka, koji ima za cilj da deca  poveruju da su došla na mesto gde mogu da se zaigraju (igračke su knjige), a da odu ubeđeni da su otkrili kuću u kojoj stanuje znanje. Prolazeći kroz ovaj program  deca „uče“ pravila ponašanja, a sve kroz formu igre.
Među mnogim pričama koje deca slušaju u detinjstvu, bajke zauzimaju posebno, počasno mesto. Kada se  javljaju negativne emocionalne reakcije učenika usled njihovih netolerantnih rasprava, međusobnih uvreda pa i žestokih svađa, čitanje odgovarajućih bajki koje su manje poznate, može da  zainteresuje i pomogne deci da se oslobode neprijatne napetosti i razdraženosti. Kroz proces  obrazovanja  i vaspitanja, deca su kreativna, ali, nažalost, mnoga i nedovoljno kultivisana domaćim vaspitanjem.
Bajka im pomaže da o svojoj ličnosti i o svojim odnosima sa ljudima potpunije rasuđuju, da se u vrtlogu svakodnevnih briga, nespokoja i dilema sigurnije orijentišu ka prepoznavanju i nalaženju istine i neprolaznih duhovnih vrednosti… Posredstvom uzbudljivo opisanih događaja i primera junaka iz priča, romana ili bajki, deca spontano uče da je važno da se trude da steknu i sačuvaju vrline: samilost, požrtvovanje, nesebičnost, hrabrost, tolerantnost, humanost… Takođe, vredna književna dela, a posebno ona koja su iskazana u formi bajke, opominju ih da je opasno i štetno poistovećivati se sa karakternim osobinama negativnih junaka, pošto oni, na kraju, nikada, uistinu, i nisu pobednici.
Čitanje omogućava da se pronadje rešenje, da se razmišlja što objektivnije, da se usadi nada. Ono hrani meditaciju, trenutke u kojima ćemo razmišljati o životu, o osobama koje volimo, o našim naizgled beznačajnim problemima. Ono čini da vreme koje posvećujemo sebi i koje je tako značajno, bude korisno iskorišćeno. Na osnovu čitanja različitih autora shvatamo da postoje i druge osobe sa sličnim situacijama. Ili pak one koje u tim uslovima deluju potpuno drugačije. Zato je potrebno da bogatstvo koje dobijamo iz knjiga otkrijemo našoj deci. Da posle pročitanog odlomka iz neke interesantne knjige odvojimo vremena za diskusiju, za objašnjenje kako se poruke knjiga mogu praktično iskoristiti. Našoj deci će to biti vrlo dragoceno.
Dobro došli u „Bajkoteku Škole plus.“
                                                                           Jasmina Turturea, učiteljica