12.07.2021.

Културни идентитет је моје право да сачувам аутентичност свог народаНе желим да се моја кућа сазида са свих страна и да се моји прозори испуне. Желим да култура свих земаља дува око моје куће што слободније. Али одбијам да ме било која одува из својих стопа - Махатма Ганди

Школа плус Доситеј Обрадовић већ пуне две деценије улаже велике напоре у очување културног наслеђа наших предака. Велики акценат ставља на чешку традицију и обичаје.

С тим у вези, а да би се стекла данашња јасна слика о чешком обичају Света три краља код Чеха, ових дана интензивиране су активности везане за пројекат: “Истраживање нематеријалног културног наслеђа Света три краља,” подржаном од стране Министарства културе и информисања.

Генерални циљ овог пројекта истраживање, документовање, очување и презентација елемената нематеријалног културног наслеђа, које је мала чешка заједница, у условима готово две стотине година ипак задржала, као свој чешки идентитет.

Теренска истраживања која су у току, послужиће за релевантну анализу у правцу тога како се овај значајан обичај код Чеха обележавао некада, а како данас.Интервјуи се обављају на терену, са Чесима и њиховим потомцима.Сав прикупљен материјал искористиће се за израду презентације о овом старом чешком обичају.

Мисија Школе плус управо је у томе да се обичај Света три краља сачува од заборава, те да се млади образују о значају очувања своје традиције и културе.

медијском промоцијом овог програма промовисаће се уважавање културног наслеђа Чеха, као и потреба за његовим очувањем и преношењем. Најбољи начин за то су наши млади, које подстичемо на разноликост културног изражаја.

Реализација овог пројекта ће свакако допринети бољем упознавању особености представника чешке мањине и њиховог културног идентитета.

11.07.2021.

Књига је највећа светковина писане речи

Књига је јединствена, преносива магија, Стивен Кинг  Читање за многе представља магично искуство, јер се тада нађете у потпуно другом времену. То је потпуно нов и непознат свет.Кроз читање осећате емоције које пре нисте искусили и видите другачије животне перспективе.

Пројекат који реализује Школа плус –Доситеј Обрадовић Бела Црква а који је подржан од стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, под називом: “ Промоција фонда старих и ретких књига Чешке библиотеке” обухвата представљање културних добара од изузетног значаја за чешку националну заједницу. Реализацијом пројекта обезбеђују се услови за остваривање и заштиту културног идентитета чешке националне мањине у Републици Србији . Такође се обезбеђују услови за равномеран културни развој у Републици Србији и децентрализацију културе. Пројекат подразумева упознавање шире јавности са фондом старих и ретких књига из књижног фонда Чешке библиотеке. Треба напоменути да је библиотека оформљена 1922. године књигама које су дароване од стране Југословенских и Чехословачких институција. Такође, 60-их година у библиотеку је пребачен библиотечки фонд тадашњих београдских удружења Чеха, која су основана крајем деветнаестог века. Укупан број књига прелази 4.500 примерака. Међу делимично и нестандардно класификованим књигама налазе се старе и ретке књиге које су издвојене, физички и каталошки. 

Нашим младим полазницима, као и њиховим родитељима и просветним радницима, пружена је могућност да посете институције чешке културе, као и да се на радионицама ближе упознају са фондом старих и ретких књига. Школа плус истиче да има потписане протоколе о сарадњи са Националним саветом Чеха као и са Чешком беседом Крушчица, са којима промовише чешки језик и културу на најбољи могући начин. Пренели смо магију која је путем сазнања о старим књигама преносива, јер су оне највеће благо и извор инспирације, и зато мотивишемо све присутне на читање. На тај креативан начин стварамо варнице и палимо ватру, јер је сваки прочитан слог по једна варница.

Током реализације овог значајног пројекта за чешку заједницу и шире, преовладавала је порука једног старог записа, који гласи: “Књига је вреднија од свих споменика украшених сликама, рељефом и дуборезом, јер она сама гради споменике у срцу оног ко је чита.”


21.06.2021.

Посета Банатској соби

Настављајући пројекат подржан од стране Националног савета румунске националне мањине под називом Сећања (Amintiri) посетили смо Банатску собу која је прави етнографски музеј. Соба одише румунским етнографским мотивима, као што су: стари предмети, румунске ношње, богата библиотека са књигама на румунском језику и добро чуван кутак Васка Попе, Румуна, који је рођен у Гребенцу . У том кутку су сачувани предмети нашег чувеног песника – стара писаћа машина, његови рукописи, наочаре, карте, књиге и један стари кофер препун његових књига на румунском језику.

Професор Трајан Туртуреа, по националности Румун, упознао је учеснике пројекта са широком лепезом поменуте завичајне баштине и прочитао неколико дивних стихова на румунском језику.

Пројекат је остварио све своје циљеве, а то је стварање услова за међусобну комуникацију, упознавање и зближавање младих, различите етничке и националне припадности.

Кроз ликовно, музичко и књижевно стваралаштво младих на румунском језику, скренули смо пажњу  јавности на потребу заштите и презентације културног наслеђа Румуна у овом делу Баната.

16.06.2021.

Radionice o češkoj kulturi i tradiciji

 U okviru projekata „Sećanja - Vzpomínky” i „Upoznajmo češku kulturu”, podržanih od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, održavaju se radionice o češkoj kulturi i tradiciji a mladi se podstiču da razmišljaju o postojanju drugačijih kultura i tradicije. Na taj način doprinosi se razvijanju, očuvanju i negovanju duha međunacionalne tolerancije kod mladih.

Jedan od osnovnih ciljeva ovih projekata je stvaranje uslova za međusobnu komunikaciju, upoznavanje i zbližavanje mladih, različite etničke i nacionalne pripadnosti i na taj način prevazilaženje predrasuda.

Projekti obezbeđuju neposredan uticaj na učesnike u prihvatanju i uvažavanju različitosti kao vrednosti Vojvodine, kroz muzičke, književne, likovne i druge prateće kulturne sadržaje i podstiču pozitivan stav prema drugačijima od sebe.

Škola plus na delu promoviše naviku za upotrebu nenasilne komunikacije i stvaranje prostora za konstruktivno delovanje u društvu u kome žive.


11.06.2021.

Реализован пројекат Сећања (Amintiri)

Школа плус је реализовала пројекат под називом: “Сећања“ (Аmintiri) подржан од стране Националног савета румунске националне мањине. Поменутим програмом обезбедили смо непосредан позитиван утицај на учеснике у прихватању и уважавању различитости као вредности Војводине, кроз музичке и друге пратеће културне садржаје. Веома занимљивим мултимедијалним радионицама на којима смо учеснике упознали са румунским обичајима и традицијом у Банату,   створили смо дугорочно позитиван став према добрим међунационалним односима и изградњи поверења према другачијима од себе.

Богата традиција културних манифестација Румуна у овом делу Баната допрла је до свих срца наших полазника, а музика наших предака орила се током свих интерактивних радионица.
21.05.2021.

Промоције и евалуације пројекта: „Унапредимо процес образовања припадника чешке националне мањине“

Промоција пројекта: „Унапредимо процес образовања припадника чешке националне мањине“ подржаног од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја одржана је 21.05.2021. године.

Посебан акценат пројекта стављен је на младе чешке националности јер је њих све мање у нашој општини која из године у годину бележи негативан природни прираштај који је већи од просека Војводине. Овај пројекат дао је свој скромни допринос промени свести и покренути питања од општег значаја која су стицајем животних околности, маргинализована. Кроз афирмисање различитих културних вредности, разумевања, толеранције и суживота, заговарање правичности, једнакости и узајамног поштовања доприноси се стварању повољне атмосфере за развој младих.

Фокус програма био је на:

-Промоцији културе дружења, поспешивање комуникације младих, организовање слободног времена;

-Подстицању младих да активно учествују у друштву;

-Развијању поштовања расне, верске, полне и родне равноправности;

У присуству учесника програма, њихових родитеља и наставника, представника локалне управе и медија презентовани су најважнији резултати пројекта. Била је то и прилика за поделу пропагандног материјала као и прилика да се млади позову на наставак активности.
09.05.2021.

Караван пријатељства

Програм за децу и младе подржан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја спроводи Школа плус са својим партнерима. Програм “Унапредимо процес образовања припадника чешке националне мањине” у потпуности даје допринос промени свести и покреће питања од општег значаја, која су стицајем животних околности маргинализована. Кроз афирмисање различитих културних вредности, разумевања, толеранције и суживота, заговарање правичности, једнакости и узајамног поштовања доприносимо стварању повољне атмосфере за развој афинитета и интересовања младих.

Унапређивање могућности за квалитетно провођење слободног времена младих, кроз промоцију игара и колективног боравка младих у природи, био је главни циљ нашег каравана.

Караван пријатељства укључио је најважнији аспект у овим посебним временима док траје пандемија, а то је пешачење и боравак у природи. Упркос лошем пролећном времену, уз ветар и кишу, успели смо да спојимо образовни концепт са правилним коришћењем слободног времена. Импозантно је било стајати на ушћу реке Нере у Дунав где смо присутнима пренели важне карактеристике ове величанствене реке Дунав, која се налази у општини Бела Црква. Уз лагано пешачење, дружење,разноврсне игре и ненасилну комуникацију - квалитетно смо провели један дан.

Караван пријатељства изведен је у неколико група, уз мото: “ Моје право да ходам здраво” и остварио је све задате циљеве. Радује чињеница да смо овим излетом до ушћа Нере у Дунав обухватили садржај са наших тематских радионица у овом циклусу, уз примену образовно – васпитних садржаја, који ће омогућити младима да развију вештине и вредносне ставове кроз овакав лични развој.
22.04.2021.

У сусрет Дану планете земљеУ двадесетогодишњем неформалном раду са децом и омладином, руководство Школе плус из Беле Цркве уочило је да деца и млади не користе правилно своје слободно време, те да су изложени порочним утицајима околине. Осим редовне школске наставе, немају исте шансе као њихови вршњаци у другим земљама који рационално и стваралачки користе своје слободно време. Наиме, готово је нормално да престанком редовне наставе и ваннаставних активности у школи, престају и све друге активности деце и младих. То је посебно изражено данас, за време пандемије вируса .

Предложеним пројектом “Унапредимо процес образовања припадника чешке националне мањине” подржаном од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја један од мотива аутора био је и промоција игара и колективног боравка младих у природи. Осмислили смо пешачење до реке Нере, у околини Беле Цркве. Била је то изузетна прилика да се наши млади, поред боравка на свежем ваздуху, дружења и физичке активности упознају са природним лепотама наших предивних река. Предавач је била професорка географије, родитељ – Владанка Недељковић, која је веома инспиративно и стручно, уз огледна и дидактичка средства, пренела присутним родитељима и деци најосновнија знања о овој јединственој планинској реци у Војводини. Садржаји предмета Свет око нас и Географија су, због своје интердисциплинарности, комплексности и динамичности, погодни за реализацију путем овакве амбијенталне наставе.

Река Нера је једина планинска река у Војводини. Спаја чак три заштићена подручја, а раздваја две пријатељске државе – Србију и Румунију. Нера је река у области Баната, у Србији и Румунији, лева притока Дунава. Нера је дуга 124 km. Површина слива је 1.240 km² и припада црноморском сливу. Нера извире у Румунији у Националном парку „Семеник“, пролази кроз природни резерват Национални Парк „Клисура Нере – Беушница“. У свом току кроз Србију протиче кроз Предео изузетних одлика „Караш – Нера“ и улива се у Дунав код Старе Паланке.

Дакле, река Нера је природна граница између Румуније и Србије. У Старој Паланци, у општини Бела Црква, Нера се улива у Дунав и следећи излет ускоро организујемо баш тамо, на ушћу Нере у Дунав.

Водило се рачуна и о поштовању епидемиолошких мера на разне начине. То нам је и помогло да унапредимо процес образовања наших младих, припадника како чешке и српске, тако и других националности, да се не осете запостављено и да унапреде своје знање и могућности за квалитетно провођење слободног времена.
01.04.2021.

Радионице у духу Ускрса

У циљу унапређења образовног процеса припадника чешке националне заједнице, да кроз размену у игровном и образовном контексту помогнемо младима да успоставе емоционалну стабилност, да развију оптималне стратегије, кроз унапређење вештина самоизражавања и споразумевања, да ојачају поверење и поуздање у себе и друге и да обогате позитивна сазнања о својим правима – организовали смо радионицу поводом ускршњих празника. У предивној атмосфери, уз звуке мелодија на чешком језику у духу Ускрса, најрадоснијег дечијег празника,уз креативно слободно изражавање деца су стварала позитиван став о себи. Радило се у мањим групама, због поштовања епидемиолошких мера. Овакве радионице доприносе ослобађању напетости и стварању позитивног става о себи, као и поштовање расне, културне, језичке, верске и сваке друге равноправности.

Веома успешан програм у оквиру пројекта подржаном од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под називом: " Унапредимо процес образовања припадника чешке националне мањине" у сарадњи са Националним саветом Чеха, Чешком беседом Крушчица, ОО црвени крст Бела Црква, као и са учитељем чешког језика Станда Хавелом.