21.06.2018.

Radionice u okviru projekta Ključ za razvoj turizmaŠkola plus iz Bele Crkve u okviru tradicionalne manifestacije “Ključ za razvoj turizma - Karavan srpsko češkog prijateljstva“ pod pokroviteljstvom Ministarstva inostranih poslova Republike Češke i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije,  organizovala je radionice u cilju promocije Bele Crkve kao turističke destinacije te promocije i unapredjenja kvaliteta ponude regiona Južnog Banata.

Organizovanje biciklističkog karavana srpsko češkog prijateljstva planirano je za septembar mesec, a održane radionice samo su priprema učesnika te podizanje svesti o značaju bavljenja turizmom i podrobnije upoznavanje sa pojmom.
Posebnu pogodnost predstavlja  činjenica da opština Bela Crkva sa svojih trinaest naseljenih mesta predstavlja  pravo „turističko srce Banata“  sa   prelepim jezerima  i  etno selom, Češkim selom,  gotovo netaknutom oazom  mira. Rečni tokovi Dunava, Nere, Karaša kao i kanala Dunav Tisa Dunav a zatim i Deliblatska peščara,  čine ovo područje izuzetnim regionom za razvoj turizma. 
Nedovoljno iskorišćeni kapaciteti u ovim oblastima upravo su šansa za mlade privrednike da privuku i zadrže turiste na ovom  prostoru.17.06.2018.

Ko energiju štedi više vredi


Škola plus iz Bele Crkve u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku, gradjevinarstvo i saobraćaj započela je sa realizacijom projekta: „KO ENERGIJU ŠTEDI VIŠE VREDI“.

Projekat ima  za cilj širenje ekološke svesti o tome da su u čovekovoj životnoj sredini sve prisutnije posledice njegove radne delatnosti i da one često predstavljaju uzrok narušavanja ekološke ravnoteže.
Projektom će se ostvariti  edukacija dece i mladih o održivom razvoju, zaštiti životne sredine i upotrebi obnovljivih izvora energije.  S obzirom da životna sredina nema granica, obrazovanje i razmena iskustava, već od školskog uzrasta, razvija svest o važnosti zaštite zivotne sredine i sa tim u vezi i primene obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti te razvoja „energetske svesti“.
Edukacija dece i mladih o tome da svaki pojedinac  ličnom brigom o korišćenju energije, promenom ponašanja, menjanjem loših navika i racionalnom upotrebom energije, može doprineti zaštiti životne sredine i boljem životu na Zemlji kod polaznika formira  odgovornost prema okruženju. Ekološke radionice, takođe, imaju za cilj širenje svesti o potrebi korišćenja obnovljivih izvora energije. 
12.06.2018.

Saopštenje za medije: Ja volim Dunav

U susret Međunarodnom danu Dunava, Škola plus je početkom juna meseca, uputila javni poziv za učešće na radionicama koje se bave edukacijom o Dunavu kao neprocenjivom prirodnom bogatstvu.

U okviru projekta započele su radionice sa sledećim temama:

- Zaštićene biljne i životinske vrste Dunava i priobalja,

- Turistički potencijali Dunava i priobalja,

- Labudovo okno kao migratorna stanica barskih ptica,

- Labudovo okno zaštićeno Ramsarsko područje,

- Pojam i značaj Crvene liste ugroženih vrsta,

- Pojam i značaj biološke raznovrsnosti;

U okviru radionica na terenu organizovan je obilazak „Labudovog okna“ koje obuhvata Dunav i njegova poplavna područja uz Deliblatsku peščaru, koja odlikuju očuvana prirodna staništa i bogatstvo živog sveta. Labudovo okno je nastalo usporom Dunava posle izgradnje akumulacionog jezera na Đerdapu. Ime je dobilo po tome što deo Velikog rita svake godine naseljavaju labudovi. „Labudovo okno“ je stanište za migraciju i zimovanje ornitofaune, na kome se okupljaju impozantna jata od više desetina hiljada barskih ptica. Na ovom prostoru se gnezde najvitalnije populacije malog vranca i blistavog ibisa u Srbiji. Ritovi i plićaci „Labudovog okna“ predstavljaju idealno mrestilište riba.

Tokom edukativnog izleta za najmlađe podeljen im je radni i propagandni materijal kako bi se obezbedila interakcija sa učesnicima. Deca su na zanimljiv način saznala mnogo o važnosti očuvanja Dunava za život i budućnost preko 80 miliona ljudi koji žive u njegovom slivu. Osetila su čaroliju prirode i saznala kako dolazi do zagađenja reka, ali i šta učiniti da se zagađenje smanji. Uvidela su i značaj prirodnog resursa - vode Dunava važnog za opstanak ekosistema kojem i mi pripadamo.

Centralna manifestacija u okviru obeležavanja 29. juna, Medjunarodnog dana Dunava, podržanog od strane Ministarstva poljoprivrede, Republičke direkcije za vode, ima za cilj da skrene pažnju javnosti na značaj očuvanja biodiverziteta Dunava i njegovog priobalja. Čovek je sastavni i neraskidivi deo prirode, koju mora da čuva i održava za sebe i buduće generacije.Odbor za medije Škole plus