31.01.2017.

Улагање у европског наставника – заједничка одговорност

Минулог викенда чланови Школе плус одржали су у Белој Цркви међународни стручни семинар за директоре и професоре основних и средњих школа из Румуније. Јачање професионалне компетенције имплементирано је кроз програм: "Менаџмент у управљању модерном школом", који је подразумевао стицање нових вештина и метода, како би професионални идентитет био препознатљив. 

У том контексту предметна, педагошка, психолошка и дидактичко-методичка компетенција више није довољна за рад у савременом културно - плуралном друштву. Квалитет наставника огледа се и у квалитету његове личности и спремности на целовито, перманентно учење и усавршавање.

Савремени наставник у оквиру своје професије учествује у врло сложеним друштвеним процесима, јер се савремена мултикултурална друштва темеље на знањима и начинима на којима ће све те карактеристике бити пренесене у индикаторе његових квалитета. 

Мотивација за рад је била на високом нивоу и активности учесника семинара достигле су пуни потенцијал.

Посебно радује и чињеница да је председница Школе плус, Јасмина Туртуреа, ауторка поменутог семинара потписала Меморандум о сарадњи са Дидактичком кућом Караш Северин из Решице / Casa Corpului Didactic Caras-Severin/ , који подразумева још интензивније укључивање Школе плус у европске образовне токове.

По речима Николете Марку, директорке Дидактичке куће из Решице, Румунија, поменути споразум представља значајан искорак у надградњи свих расположивих образовних институција, кроз повезивање компонената формалног и неформалног образовања. 

Неформално образовање, као организован процес учења и образовања усмерен је ка усавршавању и допунавању знања, надограђује вештине и окупља појединце и групе око целоживотног процеса учења.