18.09.2016.

Saopštenje za javnost

Ministarstvo poljoprivrede i
zaštite životne sredine Republike SrbijeУ оквиру пројекта ,,Сачувајмо природне вредности“ подржаном од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Школа плус промовише активности усмерене на популаризацију и јачање свести младих о заштити животне средине, кроз неформалне видове образовања. 

Бројне радионице реализоване су на тему заштите природних вредности, како би популарисале значај заштите животне средине кроз информисање и промотивне активности. Поред поменутих едукација, у просторијама Школе плус и Еколошке станице у Старој Паланци реализоване су и практичне интерактивне радионице на терену. Оне су имале циљ да обуче ученике основних школа како би своја знања пренели вршњацима, а посебан акценат ставља се на образовање лидера који сутра могу бити предлагачи и покретачи конкретних акција. Управо је то и разлог што је пројекат осим теоријских радионица обухватио и практичне, на терену, јер је једино тако могуће конкретизовати причу о неопходности заштите природних вредности. 

Посетили смо Чешко Село и на том специфичном географском и етнографском подручју допринели смо јачању улоге различитих друштвених група да кроз теоретске и практичне радионице јачају свест о потреби остваривања општекорисног циља какав је заштита природних вредности. 

Такође смо реализовали неколико веома иновативних, практичних радионица у Старој Паланци, на самој обали Дунава, и у нашу еколошку причу укључили и локално становништво, како би подигли свест о значају Дунава и његовог приобаља, обиља водених токова и заштићених подручја, као непроцењивог природног ресурса. 

У томе су нам помогли и др Милош Ступар, научни сарадник Биолошког факултета, др Срђан Стаменковић, доцент и Катарина Брека, докторанд Биолошког факултета у Београду. 

Посебно је значајно изградити свест младих људи о томе да је Дунав судбинска река Европе, у дугим вековима и њена главна саобраћајница, а својевремено и сведок првих корака наше цивилизације. 

Овим програмом развијамо љубав према природи и пружању основних знања за развој еколошке свести код деце и омладине, а такође и одраслих. Кроз промоцију система вредности одрживог развоја, стећи ће се навике за развој здравог стила живота. Осим едукације, пројекат ће оснажити младе да активно делују у својој средини, и тиме информишу и подстакну околину да осигурају одрживост животне средине кроз организовање акција од еколошког значаја. Јасмина Туртуреа, учитељица 


„ Мишљења и ставови изражени у овој публикацији искључива су одговорност аутора и његових сарадника и не представљају нужно званичан став Министарства пољопривреде и заштите животне средине.“