20.11.2016.

Sačuvajmo prirodne vrednosti


Članovi Škole plus, ovog vikenda, na najbolji mogući način skrenuli su pažnju na ekološku priču u okviru projekta podržanom od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine pod nazivom: "Sačuvajmo prirodne vrednosti".

Ciljevi projekta su širenje ekološke svesti o tome da su u čovekovoj životnoj sredini sve prisutnije posledice njegove radne delatnosti i da one često predstavljaju uzrok narušavanja ekološke ravnoteže. Posetili smo Ramsarsko područje „Labudovo Okno“ u priobalnom području leve obale Dunava kod Stare Palanke. To područje obuhvata ritove i močvare koje su od velikog značaja za biodiverzitet, te su od strane Ramsarske asocijacije stavljene na listu od posebnog značaja. To je prostor koji predstavlja glavnu stanicu na Balkanu u preletu ptica prilikom seobe na jug i obrnuto.

U granice predloženog Ramsarskog područja su uključeni i vredni akvatični ekosistemi tog regiona, kao što su ušće Nere, Zavojska ada, kao i Dunavci i obale Dunava sa desne strane reke. Vlažna područja predstavljaju centre biološke raznovrsnosti i staništa raznovrsne i specifične flore i faune. Ona su od suštinskog značaja za opstanak retkih i ugroženih vrsta ptica koje svoja životna staništa nalaze kraj vode. Međutim, ova područja su izuzetno značajna i za čoveka, jer u mnogim aspektima neposredno utiču na njegov opstanak.

Saznali smo da je život čoveka na području Labudovog okna najvećim delom vezan za Dunav i okolna ritska staništa. Veoma zanimljiva i stručna poseta koja je svima pružila nova znanja i proširila svest mladima o tome da je narušavanje ekološke ravnoteže opasnost koja nam može ugroziti živote.


Mišljenja i stavovi izraženi u ovom tekstu isključiva su odgovornost autora i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.