03.05.2017.

Саопштење за јавностРЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Школа плус у оквиру пројекта под називом „ Песничке слике Васка Попе „ подржаном од стране Министарства културе и информисања Републике Србије почела је са имплементацијом истраживачког рада деце и младих. 

У организацији се развоју културе придаје велики значај. У прилог томе говоре и бројни реализовани пројекти, акције, симпозијуми и новински чланци из домена културе. Стога организација у свом чланству има и реномиране сараднике из културних институција и јавног живота. 

Пројекат „ Песничке слике Васка Попе “ има циљ представљањa и промоцијe књижевног дела, подстицањa новог виђења, доживљавања и тумачења дела једног од наших највећих песника, Васка Попе, рођеног у Гребенцу у општини Бела Црква. 

Пројекат представља истраживачки рад деце и младих те њихову едукацију и подстицање креативног мишљења кроз програм упознавања и промовисања књижевног дела уметника са ових простора, нашег песника Васка Попе. Школа плус потрудиће се да учесницима пројекта представи дело Васка Попе на њима близак и разумљив начин а истовремено настојати да подстакне њихову креативност.