18.06.2017.

Naš lepi plavi Dunav


Članovi Škole plus organizovali su već tradicionalno veliku MEDJUNARODNU turističku manifestaciju Dan Dunava, u okviru projekta „ Naš lepi plavi Dunav“, podržanom od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine - Direkcija za vode, kao i od Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.

Čvrsto uvereni u nameri da se skrene pažnja javnosti o značaju očuvanja Dunava, prelepe i veličanstvene reke, okupili smo brojne prijatelje i saradnike kao i članove Škole plus i u predivnoj radnoj atmosferi ostvarili sve ciljeve projekta - da razvijemo ljubav prema prirodi i da pružimo osnovna znanja za razvoj ekološke svesti kod dece, omladine i odraslih.
Bilo je prisutno preko 150 članova, partnera i gostiju a međunarodni karakter dalo je prisustvo velikog broja kolega, profesora iz Gimnazije „Mircea Eliade“ Rešica, kao i članova asocijacije Tomilend iz Moldave Nove i Požežene, takođe iz Rumunije. Veliku čast ukazali su nam i predstavnici Saveza Srba iz Rešice i Modave Nove, Rumunija. Aktivno učešće uzela je i lokalna samouprava kao i  predstavnici Crvenog krsta Bela Crkva, SUBNOR-a Bela Crkva, Hemijsko-medicinske škole iz Vršca, Sportskog saveza Bela Crkva, Kancelarije za mlade i Turističke organizacije opštine Bela Crkva,Tehnička škola „Sava Munćan“ Bela Crkva, BC Info radio Bela Crkva, Udruženje za zaštitu Dunava i Save Srbije, regionalna TV Banat Vršac, fotografska radnja Fleš, kao i veliki broj članova Škole plus i pojedinaca.

Ovaj program edukacije dece i mladih imao je za cilj podizanje svesti o važnosti očuvanja i zaštite reke Dunav i obeležavanje Dana Dunava. Ovaj za sve nas značajan dan obeležen je na najbolji mogući način. Radionicama iz ekologije rukovodio je profesor hemijsko-medicinske škole iz Vršca, Bojan Radeka, koji inače predaje predmet Zagadjivanje i zaštita voda maturantima srednje škole. Posebno je skrenuta pažnja da u našoj sredini ekološka svest još nije dovoljno razvijena i da ne poznajemo dovoljno ekološke zakonitosti. Veoma je značajno izgraditi svest mladih ljudi o tome da je Dunav sudbinska reka Evrope i njena glavna saobraćajnica.

Likovne i kreativne radionice imale su za cilj da osnaže mlade da aktivno deluju u svojoj sredini i time informišu i podstaknu okolinu da osiguraju održivost životne sredine. Očuvana prirodna sredina na Dunavu i njegovom priobalju u ovom delu Banata učinili su da se ovde nalazi veliko bogatstvo i diverzitet flore i faune. Da smo uspeli u tome pokazuju i veoma interesantni i maštoviti plakati, crteži, murali na zidovima i panoima, kako najmladjih učesnika, tako i onih malo starijih. Šarenilo boja i plavetnilo čistog Dunava, uz belinu roda i čaplja sigurno je skrenulo pažnju javnosti da je očuvanje Dunava i biodiverziteta veoma značajno za razvoj turizma i uživanje u lepotama ove veličanstvene i pitome reke.
Kroz promociju sistema vrednosti održivog razvoja, članovi karate kluba CBS iz Bele Crkve, demonstrirali su da je u zdravom telu zdrav i duh i da će se tako steći navike za razvoj zdravog stila života.

Usledio je i ručak za sve prisutne kao i uživanje uz igru i pesmu umetničkog društva Tomilend iz Rumunije, sa srpsko – rumunskim numerama.
U popodnevnim časovima obišli smo i Labudovo okno, koje obuhvata Dunav i njegova poplavna područja uz Deliblatsku peščaru, koja odlikuju očuvana prirodna staništa i bogatstvo živog sveta.Tamo je stanište za migraciju i zimovanje ornitofaune na kome se okupljaju impozantna jata od više desetina hiljada barskih ptica.

Tim za evaluaciju projekta ocenio ga je veoma visokim ocenama uz napomenu da će se samo ovakvim akcijama i radionicama  promeniti sistem vrednosti održivog razvoja i na taj način zaštititi lokalna sredina od degradacije.