21. 6. 2013.

Školu plus posetili visoki zvaničnici Srbije i RumunijeModerni koncept obrazovanja je koncept koji posmatra obrazovanje kao "Lifelong Process" tj. kao proces učenja koji se odvija tokom čitavog života, za razliku od tradicionalnog koncepta.
 
Modernom društvu  potrebne su  nove veštine, dodatna znanja, uz istovremen proces promovisanja vrednosti, kao što su socijalna ravnopravnost, dostupnost obrazovanja za sve i aktivna participacija u demokratskom životu. Postoji i inicijativa da se mladi širom Evrope povežu i osnaže. Poznate su tri tzv. akcije u tom pravcu - Youth Exchanges, European Voluntary Service i Youth Initiatives, koje država Rumunija, kao evropska država, prati u stopu.
Rad u Školi plus prepoznat je kao kvalitetan i snažan odgovor na raznovrsne potrebe savremenog čoveka. U tome se krije svežina i energija ove  snage, koja u saradnji sa rumunskim partnerima iz obrazovnog sistema, učestvuje u zajedničkom kreiranju evropskih principa jednakosti i integracije.
S tim u vezi, Škola plus bila je domaćin Generalnom Konzulu Rumuna iz Vršca, gosp. Kozminu Viktor Lotreanu, koji je prvi put boravio u Beloj Crkvi, posetivši članove Škole plus, za vreme edukativnih i kreativnih radionica za decu i omladinu. Ukazavši veliku podršku volonterskom radu uprave Škole plus,posebno  iz domena obrazovanja, kao i uključivanju roditelja u proces neformalnog obrazovanja njihove dece. Na taj način su otvorene mogućnosti osmišljavanja budućih projekata u oblasti obrazovanja između Škole plus  i drugih obrazovnih institucija u Rumuniji. Lotreanu je, takođe, pohvalio napore koje je za kratko vreme upoznavanja sa radom Škole plus uočio, posebno na polju stručnog usavršavanja nastavnika, sa obe strane granice.Skrenuo je pažnju i na značaj saradnje sa Zajednicom Rumuna u Srbiji, Filijalom Bela Crkva.
U toku  realizacije projekta podržanom od Sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, pod nazivom : Jačanje prekogranične kompetencije profesora srednje škole, sa obe strane granice, Školu plus posetio je i Viorel Badea, potpredsednik rumunskog Parlamenta, kao predstavnik Senata, imajući priliku da na licu mesta upozna promotere rumunskog jezika i učesnike i domaćine brojnih Simpozijuma učitelja sa obe strane granice. Kao organizatorima  i domaćinima   prošlogodišnjeg Simpozijuma, na kojem je učestvovalo preko  80 učitelja iz Rešice i Temišvara, rumunski Parlament  omogućio je  implementaciju pomenutog seminara, a gosp.Badea  takodje je pohvalio kompetenciju i visoke standarde u jačanju prekograničnog kapaciteta didaktičkih kadrova iz redova Škole plus, na projektu jačanja prekogranične kompetencije.
Profesionalizacija nastave u karijeri, podrazumeva promene u obrazovanju. Da bi uneli evropske vrednosti u nastavu, potrebno je da pokažemo da je nastava umetnost, i da smo razmenom primera dobre prakse sa kolegama iz Rumunije, obogatili svoja znanja I time uneli u model nastavnika međunarodnu notu, koja će, po rečima visokih zvaničnika, doneti nove impulse u radu sa decom i omladinom.