6. 8. 2022.

Започете припремне активности на пројекту: Рушење предрасуда и стереотипа о родним улогама у друштву

 


Чланови Школе плус започели су реализацију програма под називом: Родна равноправност - део свакодневног животаусмерен на отклањањe дискриминације и рушења предрасуда и стереотипа о родним улогама у друштву а подржан од стране Завода за родну равноправност АПВ.

Програм је  креиран на начин који подстиче активне облике наставе (радионице, тематске дискусије...) и праћен је савременим едукативним материјалом. Основни проблем који желимо да решимо је промена ставова према родитељству те промена начина планирања породице. Родитељство је у Србији претежно изједначено са материнством што подразумева огромно ангажовање и исцрпљивање жена, мајки за своје ближње, за децу, супруга, домаћинство.. Према томе, једна од стратегија да се подстакне више рађања јесте и смањење психолошке цене детета, односно креирање погодне климе за одлуку о рађању наредног детета.

Пројектни тим је усагласио приоритете и циљеве програма, а то су:

- Рушење предрасуда и стереотипа о родним улогама у друштву;

- Повећање учешћа и социјалне укључености очева у процес едукације своје деце;

- Афирмацију и коришћење вештина и енергије оца у одгајању деце;

- Промовисање активног, новог односа према едукацији у домену  наталитетне политике;

- Промовисање и подржавање међугенерацијске и интергенерацијске солидарности;

- Побољшање друштвеног положаја  породице кроз сарадњу са невладиним и волонтерским организацијама као и локалном заједницом.

Припремне радње за имплементацију пројекта имале су главни циљ, а то је да ће учесници пројекта бити обучени да своја знања преносе другима а посебан акценат ставиће се на едуковање лидера, који сутра могу бити предлагачи и покретачи конкретних акција и дати свој допринос у решавању конкретних проблема.

 30. 7. 2022.

Unapređivanje prava nacionalnih manjina

U nastavku realizacije projekta pod nazivom : „ Očuvanje, prenošenje znanja i prezentacija običaja Masopust kod Čeha“ podržanog od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice APV, nastavili smo sa negovanjem i prezentacijom nematerijalnog kulturnog nasleđa Čeha u Južnom Banatu.

 

U običaj Masopust podjednako su uključeni i muškarci i žene. Značajna uloga žena u češkim porodicama smatra se "kulturnom  normom" kod Čeha. U tom smislu, kroz radionice uključili smo  dovoljan broj učesnika koji je prikazao značajno različite društveno - ekonomske situacije i identitete koji postoje u okviru češke zajednice. Pokušali smo i uspeli da istražimo razlike između uloga žena i muškaraca u prenošenju češke tradicije i odgovornosti koje imaju, njihovih različitih potreba, ograničenja i mogućnosti.

 

Ciljevi realizacije projekta su:

 

- Obezbeđivanje uslova za ostvarivanje i zaštitu kulturnog identiteta Čeha u Republici Srbiji:

 

- Omogućavanje uslova za ravnomeran kulturni razvoj u Republici Srbiji i decentralizaciju kulture;

 

-  Podsticanje mladih  da razmišljaju o postojanju drugačijih kultura i tradicije,

 

-  Skretanje pažnje javnosti na potrebu zaštite i prezentacije kulturnog nasleđa.

 

 

Opština Bela Crkva je jedina opština u Srbiji gde je češki jezik u službenoj upotrebi, ali se ova prednost ne koristi dovoljno.

 

Projekat je na ovaj način obezbedio neposredan pozitivan uticaj na učesnike u prihvatanju i uvažavanju različitosti kao vrednosti Vojvodine i stvaranje dugoročno pozitivnog stava prema dobrim međunacionalnim odnosima, kroz izgradnju poverenja prema drugačijima od sebe.

 25. 7. 2022.

Величанствени Дунав, моћна река која спаја цивилизацијеОд Шварцвалда до Румуније, Дунав (дугачак 2.850 км) протиче кроз неколико централноевропских главних градова пре него што се улије у Црно море попримајући карактеристике народа кроз чија станишта пролази

У складу са главним циљем програма Школе плус Наш лепи плави Дунав - унапређивање односа младих према заштити животне средине и одрживом развоју, реализована је креативна радионица под називом: Туристички потенцијали Дунава и приобаља, пловила на Дунаву. Била је то изузетна прилика да се млади, кроз имплементацију пројекта Наш лепи плави Дунав који је подржан од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину подсете наше посете обалама Дунава и многих потенцијала које он нуди као туристичку могућност. У веселој и позитивној атмосфери, уз неке њихове нове идеје изградили смо нов однос према заштити животне средине. Стваралачка радионица подразумевала је израду пловила од глине, која је додала нову природну компоненту и створила нов начин размишљања о туристичком потенцијалу наше величанствене, међународне реке Дунав. Потврдили смо да је Дунав река која спаја народе и градове, да је Дунав река са више лица и нијанси боја и да јој управо та чињеница омогућава да поприма карактеристике народа кроз чија станишта пролази.

Искористили смо ову занимљиву активност и да оценимо пројекат као веома значајан и успешан. У прилог томе говори и велика заинтересованост младих да учествују на свим нашим активностима, поспешивање комуникације, дружење и правилно коришћење слободног времена. Велики број активности презентован је у локалним медијима и на друштвеним мрежама, те су на тај начин млади из руралне средине добили могућност да промовишу културу дружења, активног стварања и развој капацитета за учешће на пољу заштите животне средине, посебно у заштићеним подручјима, што је и приоритет Националне стратегије за младе 2015 – 2025.г.5. 7. 2022.

Предности подунавских земаљаУ складу са предложеном динамиком пројектних активности у току имплементирања програма под називом “Наш лепи плави Дунав”, подржаном од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, одржали смо још једну интерактивну радионицу. Креативна радионица под називом: Дунав – заставе подунавских земаља имала је за циљ промену  система  вредности одрживог развоја и  тиме заштита локалне средине од деградације. Деца и млади су након одгледане презентације и  едукације о европским принципима заштите животне средине, имали прилику да схвате значај дунавског тока кроз нашу земљу, и да дају своје идеје о томе како се можем повезати са тим земљама. Подржали смо идеју неколицине младих да кроз прављење заставе свих тих подунавских земаља најлакше можемо запамтити које су то земље ако нацртамо њихове заставе. 

Добре идеје су увек добро дошле а креативност младих је дошла до изражаја. На тај начин развијамо капацитета младих за активно учешће у руралним и неразвијеним срединама и на заштићеним подручјима. 

19. 6. 2022.

Moje je pravo da živim zdravoU nastavku realizacije programa pod nazivom “Naš lepi plavi Dunav” podržanom od strane Pokrajinskog skretarijata za sport i omladinu, nastavili smo sa podsticanjem mladih da aktivno učestvuju u društvu. Njihovo uključivanje u akcije za efikasniju zaštitu životne sredine doprinelo je promociji ekološkog prava i postiglo prepoznavanje prava na zdravu i čistu životnu sredinu kao osnovno ljudsko pravo.

Ova kreativna radionica imala je za cilj da podstakne ideje mladih da predlože neku akciju na zaštiti Dunava. Nakon pravljenja makete koja je predstavljala idealna razvijena staništa, bez uticaja čovekovog zagađenja, deca i mladi odgovarali su na pitanja vezana za temu: Šta ja mogu da uradim? Odgovori i predlozi naših mladih bili su fascinantni i konkretni. To nam je bio pravi dokaz da smo kod njih razvili ekološku etiku i da smo ih pripremili za odgovorno ponašanje prema životnoj sredini.15. 6. 2022.

Kulturna različitost je naša prednost


U nastavku implementiranja projekta “Duh Čeha“ podržanom od strane Ministarstva kulture i informisanja RS, članovi Škole plus održali su prezentaciju češkog filma “Kulturno nasleđe Čeha u Banatu”. Film govori o životu i običajima Čeha u Banatu i vrlo je živopisan i priča nam istinite, svakodnevne priče starosedeoca Čeha u našem delu Banata, gde živi najveći broj pripadnika češke nacionalne manjine.

Projekat obuhvata segment kulturnih delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Koncipiran je kao niz kulturnih dešavanja u okviru kojih se odvijaju projekcije filma i književne večeri a sve sa ciljem da se šira javnost, češke ali i ostalih nacionalnosti sa prostora Južnog Banata upozna i zainteresuje za češku kulturu i njene neosporne vrednosti.

U skladu sa predviđenim aktivnostima, održali smo dve prezentacije: u Češkoj besedi Kruščica i u Školi plus u Beloj Crkvi. Ovim projekcijama ostvaren je jedan od najznačajnijih ciljeva projekta - podizanje svesti lokalnog stanovništva o potrebi medjuetničkog dijaloga. Naš projekat bitno utiče na afirmaciju pozitivnih vrednosti iz zajedničke istorije naroda kao i prožimanje medjusobnih kultura svih naših naroda koji žive na prostoru Južnog Banata.


13. 6. 2022.

Дунав као наше природно богатство
Чланови Школе плус, у складу са предложеним програмом и динамиком активности, обележили су на величанствен начин Дан Дунава. Програм је подржан од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину под називом: ”Наш лепи плави Дунав“ а подразумевао је низ радионица на терену ( обале Дунава у Стaрој Паланци и рамсарско заштићено подручје Лабудово окно), које су за тему имале:
Радионица 1: Заштићене биљне и животињске врсте

Радионица 2: Рибљи потенцијал и рибље врсте Дунава

Радионица 3: Врсте птица и заштићене (ендемске) врсте

У сарадњи са локалном самоуправом Бела Црква, на челу са председницом општине Виолетом Симић, ДЈУП “Белоцркванска језера”, ОО Црвени крст Бела Црква, Чешка беседа Крушчица, партнерима из локалних медија “БЦ Инфо” ( ТВ и радио програм,) БЦ Флеш и многих других, кренуло се на терен у Стару Паланку туристичким возићем, који је био права атракција. Гости су нам били и професори из Решице, Румунија, из Удружења учитеља Караш Северин са којима имамо успешан партнерски однос већ више од петнаест година.На тај начин скренули смо пажњу широј јавности о заштити животне средине и непроценљивим природним ресурсима који нас окружују.

Радионице на терену ( уз помоћ чланова тима који реализују овај програм) стручно је водила професорка Владанка Недељковић, родитељ. Било је то веома интерактивно и занимљиво предавање, уз илустрације, цртеже, плакате...на којем су ученици могли да повежу претходно научено градиво, како би им тема била јаснија и смисленија.На тај начин им се употребно знање показало функционалније у различитим ситуацијама.

Обале Дунава, окупане сјајним сунцем, мамиле су присутне да им се приближе. Успели смо да поделимо бродиће које смо ручно правили на претходним радионицама и које су носиле ЕКО ПОРУКЕ.Прочитали смо снажне поруке свим присутним туристима и становницима Старе Паланке и пустили симболично бродиће од папира у Дунав.Најснажнија порука била је:” Не прљај Дунав, он је наше богатство!”

Кроз промоцију културе дружења, поспешивања комуникације младих са акцентом на младе из руралних средина, успели смо да остваримо све задате циљеве а тиме да потврдимо да су очекивани резултати из нашег програма реални и веома оствариви.

Била је то прилика да образовања младих, кроз неформалну еко-школу добије већи значај и да код младих развија еколошку свест, еколошку етику, припреми их и оспособи за одговорно понашање према животној средини, а све у складу са принципом одрживог развоја.