14. 3. 2022.

Примена беспилотних летелица на терену


    Пројекат под називом: “Нова ера пољопривредне производње – примена агродронова” а који је подржан од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство имплементиран је у складу са свим задатим циљевима и активностима.

Пољопривредници су имали прилику да се, након неколико тематских радионица и едукација,упознају са практичном применом и користима за производњу које доноси примена дронова. Сазнали су на терену и практично који су то све бенефити које доноси употреба агродронова.

Ове мини летелице омогућавају релативно лако правовремено праћење стања и напредовања усева, утврђивање потребе за наводњавањем, прихраном, заштитом од биљних болести штеточина, и других различитих агротехничких мера, али и утврђивање потребе за посебним уређењем земљишта, његовим поправкама, укључујући и потребне мелиоративне захвате. Размена информација и искустава такође је била присутна, што нам је дало додатни “фидбек” да је реализација овог пројекта веома успешна и да је испунила сва очекивања. Пројекат се као такав уклапа у програме републичких и покрајинских институција усмерених ка активном укључивању пољопривредника у савремене токове дигитализације у пољопривреди.

Било је веома занимљиво пратити рад летелице у воћњаку једног белоцркванског пољопривредника, са живом дискусијом, која је показала да је управо мањак информисаности стварао отпор према дигитализацији у пољопривреди код вредних ратара и воћара на подручју Јужног Баната.6. 3. 2022.

Употреба беспилотних летелица у пољопривредне сврхе


   
Наставили смо образовне активности у домену дигитализације у пољопривреди а у оквиру пројекта “Нова ера пољопривредне производње – примена агродронова” подржаном од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду.

    У сарадњи са локалном самоуправом Бела Црква, удружењем “Екофарма“, Чешком беседом Крушчица и Агенцијом за беспилотне летелице” Агродрон”из Београда, реализовано је неколико образовних / теоретских радионица са пољопривредницима из Јужног Баната. Потпуно нова прича која је промовисала подизање свести пољопривредника о значају бављења пољопривредом уз примену савремених система. Примена беспилотних летелица - дронова у пољопривреди, за потребе пољопривредне производње, утицала би на прецизност рада у пољопривреди. То је био и разлог да се пољопривредници упознају са свим бенефитима у ратарској и воћарској производњи а које доноси примена дронова. Низ реализованих едукација пољопривредника једини је пут ка техничко технолошком развоју. Дронови су увелико ушли у свет пољопривреде и омогућавају снимак усева из ваздуха, што је до скора било незамисливо и веома скупо.

    Повољна околност је што на територији општине Бела Црква послује фирма KOPTERSHOP која се бави продајом и комплетном подршком која је везана за ове летелице.

    Ове тематске радионице управо су корак ка расветљавању чињенице да највише користи од дронова, односно даљинског истраживања терена, свакако има пољопривреда, посебно јер се у пољопривредној производњи обрађују велике површине земљишта. Општина Бела црква је као једну од стратешких грана апострофирала баш воћарство и веома јој је стало да држи корак са иновацијама у овом дигиталном добу, тако да су ова предавања и образовне активности на тему примене агродронова дошле у прави час.

    Планирано је да се након едукација изађе на терен, где ће се на нашим воћњацима дронови тестирати у пракси, како би наши пољопривредници усвојили употребу беспилотних летелица, како због уштеде и времена и новца, тако и због других бенефита.


28. 12. 2021.

Нова ера пољопривредне производње

Активно радећи на остварењу једног од важних циљева – едукацији пољопривредника, удружење Школа плус, већ дуже време, у свом програму рада има проширивање знања а тиме и могућности остваривањања већег профита. Успешни резултати и велика заинтересованост учесника за теме које су заступљене у редовном програму рада, одлучили смо се да постојећа искуства пренесемо у програм циљане промоције и унапређења знања у домену дигитализације у пољопривреди.

С тим у вези, чланови Школе плус започели су пројекат под називом: “Нова ера пољопривредне производње – примена агродронова, “што подразумева образовне активности у домену дигитализације, а који је подржан од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Пројекат ће се реализовати кроз одговарајуће активности на стицању теоријских знања. Почели смо припремне радње за почетак реализације, а то су одабир учесника пројекта путем разговора који ће бити обављени са члановима различитих удружења, као и претходним учесницима семинара као и према склоностима и будућим плановима. Акценат ће бити стављен на млађим пољопривредним произвођачима и женама пољопривредницама. Вођен је азговор о намерама и склоностима, које ћемо спровести у оквиру једне од радионица и договорили термине за посете предвиђеним локацијама.

Радна фрупа је договорила и едукацијске модуле и динамику, а желимо да укључимо велики број учесника који су активно радили на нашим ранијим пројектима, и који већ имају основна знања о раду у групама.

6. 12. 2021.

Промоција и евалуација програма Отац мој ослонац

Веома успешно имплементиран пројекат: “Отац мој ослонац”, подржан од стране Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Деца и млади, њихови родитељи, као и мештани општине Бела Црква кроз промоцију пројекта и подизање нивоа свести о подстицању рађања деце и унапређивању демографског развоја и популационе политике, укључивањем  у едукацију, остварили су проширивање учесника процеса едукације о популационим питањима ван система образовања и васпитања.Поред наших добро опремљених просторија у којима су се радионице одвијале, имали смо искусне и стручне предаваче и водитеље, који су одговорили на све постављене захтеве. Поред тога, радна група Школе плус и чланови   Еко фарме осмислили су добру и квалитетну  промоцију пројекта путем локалних и регионалних медија као и израду пропагандног материјала (флајера, летака и плаката).На завршној промоцији, уз ПП презентацију дате су високе оцене о пројекту, на основу мониторинга радне групе за време трајања целог пројекта.

Планиране активности успеле су у потпуности  да анимирају друге субјекте, пре свега локалну самоуправу, у смислу подршке за продужење реализације овог пројекта и бављења овом проблематиком. Присутни медији и за време имплементације програма и на овој завршној промоцији најлакше су допрли до свих слојева становништва и тако су утицали  на обухват већег броја  јавног мњења.

Одрживост пројекта се не доводи у питање. Она је  обезбеђена  формирањем едукативног центра у просторијама Школе плус. Учесници пројекта су обучени да своја знања преносе другима а посебан акценат ставили смо на едуковање лидера који сутра могу бити предлагачи и покретачи конкретних акција и дати свој допринос решавању конкретних проблема. 

Оваква врста едукације није до сада постојала  у локалној средини  те процењујемо да ће за њих бити заинтересовани и они  корисници који нису били обухваћени овом фазом пројекта. Зато процењујемо да ћемо кроз неке следеће фазе едукације моћи да изађемо у сусрет свим заинтересованим потенцијалним учесницима. 

Остварени су сви предложени циљеви, те су присутни велики бенефити за нашу локалну заједницу.

Показали смо да су наше јаке компетенције које су се развиле у нашем двадесетом годишњем раду наша јача страна. Планиране активностима намеравамо  да наставимо те да анимирамо друге субјекте, пре свега локалну самоуправу,која је показала велику заинтересованост за реализацију ове теме, како у смислу уступања свог простора, те и у смислу подршке за продужење реализације овог пројекта и бављења овом проблематиком.

16. 11. 2021.

Најбољи тата на свету – мој тата


Чланови Школе плус настављају са активностима предвиђеним програмом унапређења стваралаштва деце, као и истицање значаја улоге оца у подизању детета.

Реализација пројекта: “Отац је мој ослонац,”подржан од стране Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова доприноси унапређивању социјалне укључености очева и њиховим сталним ангажовањем у ваннаставним активностима деце. Поменути програм је имао неколико фаза. Кроз непосредно дружење и заједнички боравак у Дану толеранције, изградили смо ближи однос очева са децом. Основни проблем који смо желели да решимо је промена ставова према родитељству.

Родитељство је у Србији претежно изједначено са материнством, што подразумева огромно ангажовање и исцрпљивање жена, мајки за своје ближње, за децу, супруга, домаћинство. Према томе, једна од стратегија да се подстакне више рађања,односно креирање погодне климе за одлуку о рађању наредног детета.

У топлој и креативној атмосфери, препуној дечијих осмеха упућених татама, осетило се да је управо то недостајало нашој деци – да се очеви баве њиховим слободним временом.Тиме смо оставили простора и времена да мајке размишљају о могућности рађања још деце.

Посебан акценат ставио се на едуковање младих лидера, који сутра могу бити предлагачи и покретачи конкретних акција, и тако могу дати свој допринос решавању конкретних проблема у својој локалној заједници.12. 11. 2021.

Ја волим тату

 

Имплементирајући програм под називом: “Отац је мој ослонац,” подржаном од стране Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, чланови Школе плус наставили су са активностима које промовишу унапређење стваралаштва деце и истицање значаја улоге оца у подизању детета.

Идеја да се неформално образовање спроведе у домену стваралаштва деце, те да се промовише позитивно вредновање доприноса очева у одгајању деце и у самој породици, прихваћена је са великим одушевљењем. Деца и њихови очеви уживали су у заједничком раду,активно су учествовали у тематским дискусијама, ликовно се изражавали,дружили се и узајамно помагали, те је то била прилика да широј јавности скрену пажњу на важност промене ставова о родитељству и промовисању очинства. Свако дете је направило адекватан беџ свом оцу, уз топле поруке, које су биле веома инспиративне и специфичне. Поруке су носиле снажну поруку, а то је: “Ја волим тату.”

Радост на дечијим лицима и сјај у њиховим очима не може да се опише. Браво за све тате и њихову децу! 


6. 11. 2021.

Промовишемо очинство кроз креативне радионице

Школа плус наставља да иновира садржаје, па је покренула програм унапређења стваралаштва деце и истицање значаја улоге оца у подизању детета. Програм под називом: “Отац је мој ослонац” препознао је  је Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност половабкао прихватљив, јер је конципиран у складу са ревидираном стратегијом за подстицање рађања, коју је усвојио Савет за популациону политику марта 2018.г. као и са Стратегијом социјалне заштите општине Бела Црква. 

С тим у вези, проценили смо да можемо дати свој допринос у делу унапређивања дечијег стваралаштва и истицање значаја улоге оца у подизању детета, кроз промовисање очинства. Прва радионица имала је за циљ да кроз веома интерактивну мултимедијалну презентацију афирмише очев значај и његово укључење у социјални процес едукације његове деце.У топлој и позитивној атмосфери, бројни очеви у просторијама Школе плус уживали су у промовисању своје енергије и вештине бављења својом децом у њиховом стваралачкпм раду. Поруке које су пренели са ове специфичне радионице која се одржала на Светски Дан мушкараца 03.11.2021. биле су веома снажне и обећавајуће: Будите тате својој деци, будите подршка својим супругама и будите стуб своје породице. А будуће тате треба да знају колико је лепо када си некоме тата. И овога пута смо успели да усмеримо пажњу на промену ставова о родитељству, да је улога оца велика и да управо он може мајкама да олакша процес неговања и васпитавања њихове деце. 

Пратимо све националне стратегије, а овога пута дајемо велики допринос побољшању пронаталне политике у нашој локалној средини, што до сада није забележено.23. 10. 2021.

Најбоља ствар коју један човек може да учини за своју децу је да воли њихову мајку

 

Школа плус започела је имплементацију програма унапређења стваралаштва деце и истицање значаја улоге оца у подизању детета, под називом: Отац је мој ослонац, подржаном од стране Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Занемарује се чињеница да у процес подстицања дечјег стваралаштва треба да буду  укључене све генерације, од најмлађих, па до оних најстаријих. Реализација пројекта допринеће унапређивању социјалне укључености очева и њиховим сталним ангажовањем у ваннаставним активностима деце. Кроз непосредно дружење и заједнички боравак изградиће се ближи однос очева са децом и тиме оставити простора и времена да мајке размишљају о могућности рађања још деце. Основни проблем који желимо да решимо је промена ставова према родитељству те промена начина планирања породице. Родитељство је у Србији претежно изједначено са материнством што подразумева огромно ангажовање и исцрпљивање жена, мајки за своје ближње, за децу, супруга, домаћинство. Према томе, једна од стратегија да се подстакне више рађања јесте и смањење психолошке цене детета, односно креирање погодне климе за одлуку о рађању наредног детета.

Програм је  креиран на начин који подстиче активне облике наставе (радионице, тематске дискусије...) и праћен је савременим едукативним материјалом (сајтови, видео материјал...).

У нашем двадесетогодишњем раду са децом и омладином констатовали смо да су мајке углавном те које се активно укључују у рад Школе плус, сарађују са децом и подстичу њихову креативност. Овога пута одлучили смо да циљна група осим деце буду и њихови очеви који до сада нису имали прилике да активно учествују у нашим програмима. На тај начин даћемо свој допринос промени ставова о родитељству и промовисању очинства.


20. 9. 2021.

Biciklistički karavan Škole plus – 10. jubilarni, primer zajedništva, sloge i razumevanja

U okviru tradicionalne manifestacije „Trka češko – srpskog prijateljstva“ pod pokroviteljstvom Ministarstva inostranih poslova Češke Republike i Ambasade  Republike Češke, održan je biciklistički karavan, ove godine 10. po redu. Cilj biciklističkog karavana do Češkog Sela je promocija kulture Čeha na ovim prostorima kao i promocija zdravih stilova života.Ova godina je po svemu drugačija, kako po broju učesnika, tako i po raznovrsnosti bogatih sadržaja. 

U karavanu je aktivno učestvovalo preko dve stotine vozača svih uzrasta, što je stvorilo impozantnu sliku o tome da  je Škola plus ovu manifestaciju pretvorila u značajnu i društveno korisnu turističku ponudu. 

Pored bezbedne i sigurne vožnje do Češkog sela, uz pomoć policijske patrole i redara iz redova organizatora, kao i ekipe Doma zdravlja, brojni učesnici  imali su priliku da posete Muzej Čeha, da dobiju informacije o prisustvu Čeha na ovim prostorima i da se podsete značaja negovanja multikulturalnosti i tolerantnosti. Po prvi put su saznali za sportsko društvo Sokol“ koje je osnovano u Pragu 1864.g. o čemu im je pričao učitelj češkog jezika u Srbiji Standa Havel, a koje od tada prenosi u svet poruku: „U mislima domovina, u srcu odvažnost, u desnici snaga“, kao antički ideal harmoničnog razvoja. Stim u vezi, organizovane su trke na 150m za nekoliko kategorija i dodeljeni pehari i diplome najbržima. 

Treba izdvojiti da je u vožnji bicikala učestvovao i Petr Doležal, Konzul češke ambasade u Beogradu, sa porodicom, što za nas ima izuzetan značaj i zahteva još veću odgovornost svih nas . Manifestaciji u Češkom Selu prisustvovala je i predsednica opštine Bela Crkva, gospođa Violeta Simić, koja je toplim rečima podrške pokazala da je lokalna samouprava uvek spremna da podrži naš doprinos razvoju mladih i stvaranju boljeg društva za sve nas. 

 Vesela i prijatna atmosfera, osmesi najmlađih kao i njihovih roditelja, prijatelja i saradnika,  uz zakusku, osveženje, dodelu diploma, pehara i nagrada, rekreaciju i maštovite sportske aktivnosti – pravi su dokaz da stvaramo bolje društvo, uz jačanje međunacionalnog poverenja kod mladih. 

Takođe je, ove godine, Savet za bezbednost saobraćaja opštine Bela Crkva podelio 120 svetala za bicikliste, a Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije poslala je 30 svetala, i  time  pokazali da prate i poštuju naše napore da svi naši biciklisti što bezbednije učestvuju u saobraćaju.Dodela nagrada je takođe pozitivno uticala na to da se sledeće godine svi učesnici potrude da budu savesniji vozači i da prenesu pozitivna iskustva na ljude iz svoje bliže okoline. 

Uz brojne prijatelje i saradnike, prvenstveno uz podršku lokalne samouprave,  Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine, Češke beseda Kruščica, Crvenog krsta Bela Crkva, Fotografske radnje Fleš, Radija BC Info kao i naših dragih sponzoranaša manifestacija je potvrdila već poznatu činjenicu, da samo zajedno možemo sve. 

 

Značajan doprinos ovog  biciklističkog  karavana ogleda se u podizanju svesti stanovništva o potrebi medjuetničkog dijaloga. Takodje, Škola plus afirmiše pozitivne vrednosti iz zajedničke istorije dva naroda kao i prožimanje medjusobnih kultura. Mladi se na taj način podstiču da razmišljaju i deluju u duhu tolerancije.