28. 12. 2021.

Нова ера пољопривредне производње

Активно радећи на остварењу једног од важних циљева – едукацији пољопривредника, удружење Школа плус, већ дуже време, у свом програму рада има проширивање знања а тиме и могућности остваривањања већег профита. Успешни резултати и велика заинтересованост учесника за теме које су заступљене у редовном програму рада, одлучили смо се да постојећа искуства пренесемо у програм циљане промоције и унапређења знања у домену дигитализације у пољопривреди.

С тим у вези, чланови Школе плус започели су пројекат под називом: “Нова ера пољопривредне производње – примена агродронова, “што подразумева образовне активности у домену дигитализације, а који је подржан од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Пројекат ће се реализовати кроз одговарајуће активности на стицању теоријских знања. Почели смо припремне радње за почетак реализације, а то су одабир учесника пројекта путем разговора који ће бити обављени са члановима различитих удружења, као и претходним учесницима семинара као и према склоностима и будућим плановима. Акценат ће бити стављен на млађим пољопривредним произвођачима и женама пољопривредницама. Вођен је азговор о намерама и склоностима, које ћемо спровести у оквиру једне од радионица и договорили термине за посете предвиђеним локацијама.

Радна фрупа је договорила и едукацијске модуле и динамику, а желимо да укључимо велики број учесника који су активно радили на нашим ранијим пројектима, и који већ имају основна знања о раду у групама.

6. 12. 2021.

Промоција и евалуација програма Отац мој ослонац

Веома успешно имплементиран пројекат: “Отац мој ослонац”, подржан од стране Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Деца и млади, њихови родитељи, као и мештани општине Бела Црква кроз промоцију пројекта и подизање нивоа свести о подстицању рађања деце и унапређивању демографског развоја и популационе политике, укључивањем  у едукацију, остварили су проширивање учесника процеса едукације о популационим питањима ван система образовања и васпитања.Поред наших добро опремљених просторија у којима су се радионице одвијале, имали смо искусне и стручне предаваче и водитеље, који су одговорили на све постављене захтеве. Поред тога, радна група Школе плус и чланови   Еко фарме осмислили су добру и квалитетну  промоцију пројекта путем локалних и регионалних медија као и израду пропагандног материјала (флајера, летака и плаката).На завршној промоцији, уз ПП презентацију дате су високе оцене о пројекту, на основу мониторинга радне групе за време трајања целог пројекта.

Планиране активности успеле су у потпуности  да анимирају друге субјекте, пре свега локалну самоуправу, у смислу подршке за продужење реализације овог пројекта и бављења овом проблематиком. Присутни медији и за време имплементације програма и на овој завршној промоцији најлакше су допрли до свих слојева становништва и тако су утицали  на обухват већег броја  јавног мњења.

Одрживост пројекта се не доводи у питање. Она је  обезбеђена  формирањем едукативног центра у просторијама Школе плус. Учесници пројекта су обучени да своја знања преносе другима а посебан акценат ставили смо на едуковање лидера који сутра могу бити предлагачи и покретачи конкретних акција и дати свој допринос решавању конкретних проблема. 

Оваква врста едукације није до сада постојала  у локалној средини  те процењујемо да ће за њих бити заинтересовани и они  корисници који нису били обухваћени овом фазом пројекта. Зато процењујемо да ћемо кроз неке следеће фазе едукације моћи да изађемо у сусрет свим заинтересованим потенцијалним учесницима. 

Остварени су сви предложени циљеви, те су присутни велики бенефити за нашу локалну заједницу.

Показали смо да су наше јаке компетенције које су се развиле у нашем двадесетом годишњем раду наша јача страна. Планиране активностима намеравамо  да наставимо те да анимирамо друге субјекте, пре свега локалну самоуправу,која је показала велику заинтересованост за реализацију ове теме, како у смислу уступања свог простора, те и у смислу подршке за продужење реализације овог пројекта и бављења овом проблематиком.

16. 11. 2021.

Најбољи тата на свету – мој тата


Чланови Школе плус настављају са активностима предвиђеним програмом унапређења стваралаштва деце, као и истицање значаја улоге оца у подизању детета.

Реализација пројекта: “Отац је мој ослонац,”подржан од стране Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова доприноси унапређивању социјалне укључености очева и њиховим сталним ангажовањем у ваннаставним активностима деце. Поменути програм је имао неколико фаза. Кроз непосредно дружење и заједнички боравак у Дану толеранције, изградили смо ближи однос очева са децом. Основни проблем који смо желели да решимо је промена ставова према родитељству.

Родитељство је у Србији претежно изједначено са материнством, што подразумева огромно ангажовање и исцрпљивање жена, мајки за своје ближње, за децу, супруга, домаћинство. Према томе, једна од стратегија да се подстакне више рађања,односно креирање погодне климе за одлуку о рађању наредног детета.

У топлој и креативној атмосфери, препуној дечијих осмеха упућених татама, осетило се да је управо то недостајало нашој деци – да се очеви баве њиховим слободним временом.Тиме смо оставили простора и времена да мајке размишљају о могућности рађања још деце.

Посебан акценат ставио се на едуковање младих лидера, који сутра могу бити предлагачи и покретачи конкретних акција, и тако могу дати свој допринос решавању конкретних проблема у својој локалној заједници.12. 11. 2021.

Ја волим тату

 

Имплементирајући програм под називом: “Отац је мој ослонац,” подржаном од стране Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, чланови Школе плус наставили су са активностима које промовишу унапређење стваралаштва деце и истицање значаја улоге оца у подизању детета.

Идеја да се неформално образовање спроведе у домену стваралаштва деце, те да се промовише позитивно вредновање доприноса очева у одгајању деце и у самој породици, прихваћена је са великим одушевљењем. Деца и њихови очеви уживали су у заједничком раду,активно су учествовали у тематским дискусијама, ликовно се изражавали,дружили се и узајамно помагали, те је то била прилика да широј јавности скрену пажњу на важност промене ставова о родитељству и промовисању очинства. Свако дете је направило адекватан беџ свом оцу, уз топле поруке, које су биле веома инспиративне и специфичне. Поруке су носиле снажну поруку, а то је: “Ја волим тату.”

Радост на дечијим лицима и сјај у њиховим очима не може да се опише. Браво за све тате и њихову децу! 


6. 11. 2021.

Промовишемо очинство кроз креативне радионице

Школа плус наставља да иновира садржаје, па је покренула програм унапређења стваралаштва деце и истицање значаја улоге оца у подизању детета. Програм под називом: “Отац је мој ослонац” препознао је  је Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност половабкао прихватљив, јер је конципиран у складу са ревидираном стратегијом за подстицање рађања, коју је усвојио Савет за популациону политику марта 2018.г. као и са Стратегијом социјалне заштите општине Бела Црква. 

С тим у вези, проценили смо да можемо дати свој допринос у делу унапређивања дечијег стваралаштва и истицање значаја улоге оца у подизању детета, кроз промовисање очинства. Прва радионица имала је за циљ да кроз веома интерактивну мултимедијалну презентацију афирмише очев значај и његово укључење у социјални процес едукације његове деце.У топлој и позитивној атмосфери, бројни очеви у просторијама Школе плус уживали су у промовисању своје енергије и вештине бављења својом децом у њиховом стваралачкпм раду. Поруке које су пренели са ове специфичне радионице која се одржала на Светски Дан мушкараца 03.11.2021. биле су веома снажне и обећавајуће: Будите тате својој деци, будите подршка својим супругама и будите стуб своје породице. А будуће тате треба да знају колико је лепо када си некоме тата. И овога пута смо успели да усмеримо пажњу на промену ставова о родитељству, да је улога оца велика и да управо он може мајкама да олакша процес неговања и васпитавања њихове деце. 

Пратимо све националне стратегије, а овога пута дајемо велики допринос побољшању пронаталне политике у нашој локалној средини, што до сада није забележено.23. 10. 2021.

Најбоља ствар коју један човек може да учини за своју децу је да воли њихову мајку

 

Школа плус започела је имплементацију програма унапређења стваралаштва деце и истицање значаја улоге оца у подизању детета, под називом: Отац је мој ослонац, подржаном од стране Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Занемарује се чињеница да у процес подстицања дечјег стваралаштва треба да буду  укључене све генерације, од најмлађих, па до оних најстаријих. Реализација пројекта допринеће унапређивању социјалне укључености очева и њиховим сталним ангажовањем у ваннаставним активностима деце. Кроз непосредно дружење и заједнички боравак изградиће се ближи однос очева са децом и тиме оставити простора и времена да мајке размишљају о могућности рађања још деце. Основни проблем који желимо да решимо је промена ставова према родитељству те промена начина планирања породице. Родитељство је у Србији претежно изједначено са материнством што подразумева огромно ангажовање и исцрпљивање жена, мајки за своје ближње, за децу, супруга, домаћинство. Према томе, једна од стратегија да се подстакне више рађања јесте и смањење психолошке цене детета, односно креирање погодне климе за одлуку о рађању наредног детета.

Програм је  креиран на начин који подстиче активне облике наставе (радионице, тематске дискусије...) и праћен је савременим едукативним материјалом (сајтови, видео материјал...).

У нашем двадесетогодишњем раду са децом и омладином констатовали смо да су мајке углавном те које се активно укључују у рад Школе плус, сарађују са децом и подстичу њихову креативност. Овога пута одлучили смо да циљна група осим деце буду и њихови очеви који до сада нису имали прилике да активно учествују у нашим програмима. На тај начин даћемо свој допринос промени ставова о родитељству и промовисању очинства.


20. 9. 2021.

Biciklistički karavan Škole plus – 10. jubilarni, primer zajedništva, sloge i razumevanja

U okviru tradicionalne manifestacije „Trka češko – srpskog prijateljstva“ pod pokroviteljstvom Ministarstva inostranih poslova Češke Republike i Ambasade  Republike Češke, održan je biciklistički karavan, ove godine 10. po redu. Cilj biciklističkog karavana do Češkog Sela je promocija kulture Čeha na ovim prostorima kao i promocija zdravih stilova života.Ova godina je po svemu drugačija, kako po broju učesnika, tako i po raznovrsnosti bogatih sadržaja. 

U karavanu je aktivno učestvovalo preko dve stotine vozača svih uzrasta, što je stvorilo impozantnu sliku o tome da  je Škola plus ovu manifestaciju pretvorila u značajnu i društveno korisnu turističku ponudu. 

Pored bezbedne i sigurne vožnje do Češkog sela, uz pomoć policijske patrole i redara iz redova organizatora, kao i ekipe Doma zdravlja, brojni učesnici  imali su priliku da posete Muzej Čeha, da dobiju informacije o prisustvu Čeha na ovim prostorima i da se podsete značaja negovanja multikulturalnosti i tolerantnosti. Po prvi put su saznali za sportsko društvo Sokol“ koje je osnovano u Pragu 1864.g. o čemu im je pričao učitelj češkog jezika u Srbiji Standa Havel, a koje od tada prenosi u svet poruku: „U mislima domovina, u srcu odvažnost, u desnici snaga“, kao antički ideal harmoničnog razvoja. Stim u vezi, organizovane su trke na 150m za nekoliko kategorija i dodeljeni pehari i diplome najbržima. 

Treba izdvojiti da je u vožnji bicikala učestvovao i Petr Doležal, Konzul češke ambasade u Beogradu, sa porodicom, što za nas ima izuzetan značaj i zahteva još veću odgovornost svih nas . Manifestaciji u Češkom Selu prisustvovala je i predsednica opštine Bela Crkva, gospođa Violeta Simić, koja je toplim rečima podrške pokazala da je lokalna samouprava uvek spremna da podrži naš doprinos razvoju mladih i stvaranju boljeg društva za sve nas. 

 Vesela i prijatna atmosfera, osmesi najmlađih kao i njihovih roditelja, prijatelja i saradnika,  uz zakusku, osveženje, dodelu diploma, pehara i nagrada, rekreaciju i maštovite sportske aktivnosti – pravi su dokaz da stvaramo bolje društvo, uz jačanje međunacionalnog poverenja kod mladih. 

Takođe je, ove godine, Savet za bezbednost saobraćaja opštine Bela Crkva podelio 120 svetala za bicikliste, a Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije poslala je 30 svetala, i  time  pokazali da prate i poštuju naše napore da svi naši biciklisti što bezbednije učestvuju u saobraćaju.Dodela nagrada je takođe pozitivno uticala na to da se sledeće godine svi učesnici potrude da budu savesniji vozači i da prenesu pozitivna iskustva na ljude iz svoje bliže okoline. 

Uz brojne prijatelje i saradnike, prvenstveno uz podršku lokalne samouprave,  Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine, Češke beseda Kruščica, Crvenog krsta Bela Crkva, Fotografske radnje Fleš, Radija BC Info kao i naših dragih sponzoranaša manifestacija je potvrdila već poznatu činjenicu, da samo zajedno možemo sve. 

 

Značajan doprinos ovog  biciklističkog  karavana ogleda se u podizanju svesti stanovništva o potrebi medjuetničkog dijaloga. Takodje, Škola plus afirmiše pozitivne vrednosti iz zajedničke istorije dva naroda kao i prožimanje medjusobnih kultura. Mladi se na taj način podstiču da razmišljaju i deluju u duhu tolerancije.  


9. 8. 2021.

Javna promocija fonda retkih knjiga Češke biblioteke

Škola plus minulog vikenda održala je javnu promociju fonda starih i retkih knjiga Češke biblioteke.

U prepunoj Sali gradskog Arhiva, uz brojne profesore, roditelje, saradnike kao i predstavnike medija, prisustni su imali priliku da se uz multimedijalnu prezentaciju i prigodne flajere upoznaju sa kulturnim dobrima od izuzetnog značaja za češku zajednicu. Posebno ističemo da je prisutna bila i predsednica opštine Violeta Simić, sa svojim saradnicima. Upoznali smo sve prisutne da je biblioteka oformljena još 1922.godine i da sada ukupan fond retkih knjiga prelazi 4.500 primeraka, što je za većinu prisutnih bio nepoznat podatak. Na ovaj način smo približili češko narodno stvaralaštvo svim zainteresovanim, uz napomenu da se o jednom narodu zna onoliko koliko su oni spremni da pokažu. Prezentacija je obuhvatila i radionice sa decom i mladima i njihove utiske o posetama češkim institucijama.

Neki kažu da, ako hoćeš da upoznaš neki grad, treba da ideš na pijacu Dodajemo, da, ako hoćeš da upoznaš neki narod, treba da ideš u biblioteku. Tu je pohranjen duh tog naroda, a ne u dnevnim novinama.

U završnom delu učitelj češkog jezika Standa Havel govorio je na svom maternjem, češkom jeziku o svojoj knjizi, u kojoj su njegova zapažanja o njegovim sunarodnicima Česima u Srbiji.Ljudi i običaji iz ove knjige ostaju za neka buduća pokolenja, koja će, nadamo se, na isti ovaj način promovisati češki jezik i bogatu kulturu Čeha.

12. 7. 2021.

Културни идентитет је моје право да сачувам аутентичност свог народаНе желим да се моја кућа сазида са свих страна и да се моји прозори испуне. Желим да култура свих земаља дува око моје куће што слободније. Али одбијам да ме било која одува из својих стопа - Махатма Ганди

Школа плус Доситеј Обрадовић већ пуне две деценије улаже велике напоре у очување културног наслеђа наших предака. Велики акценат ставља на чешку традицију и обичаје.

С тим у вези, а да би се стекла данашња јасна слика о чешком обичају Света три краља код Чеха, ових дана интензивиране су активности везане за пројекат: “Истраживање нематеријалног културног наслеђа Света три краља,” подржаном од стране Министарства културе и информисања.

Генерални циљ овог пројекта истраживање, документовање, очување и презентација елемената нематеријалног културног наслеђа, које је мала чешка заједница, у условима готово две стотине година ипак задржала, као свој чешки идентитет.

Теренска истраживања која су у току, послужиће за релевантну анализу у правцу тога како се овај значајан обичај код Чеха обележавао некада, а како данас.Интервјуи се обављају на терену, са Чесима и њиховим потомцима.Сав прикупљен материјал искористиће се за израду презентације о овом старом чешком обичају.

Мисија Школе плус управо је у томе да се обичај Света три краља сачува од заборава, те да се млади образују о значају очувања своје традиције и културе.

медијском промоцијом овог програма промовисаће се уважавање културног наслеђа Чеха, као и потреба за његовим очувањем и преношењем. Најбољи начин за то су наши млади, које подстичемо на разноликост културног изражаја.

Реализација овог пројекта ће свакако допринети бољем упознавању особености представника чешке мањине и њиховог културног идентитета.

11. 7. 2021.

Књига је највећа светковина писане речи

Књига је јединствена, преносива магија, Стивен Кинг  Читање за многе представља магично искуство, јер се тада нађете у потпуно другом времену. То је потпуно нов и непознат свет.Кроз читање осећате емоције које пре нисте искусили и видите другачије животне перспективе.

Пројекат који реализује Школа плус –Доситеј Обрадовић Бела Црква а који је подржан од стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, под називом: “ Промоција фонда старих и ретких књига Чешке библиотеке” обухвата представљање културних добара од изузетног значаја за чешку националну заједницу. Реализацијом пројекта обезбеђују се услови за остваривање и заштиту културног идентитета чешке националне мањине у Републици Србији . Такође се обезбеђују услови за равномеран културни развој у Републици Србији и децентрализацију културе. Пројекат подразумева упознавање шире јавности са фондом старих и ретких књига из књижног фонда Чешке библиотеке. Треба напоменути да је библиотека оформљена 1922. године књигама које су дароване од стране Југословенских и Чехословачких институција. Такође, 60-их година у библиотеку је пребачен библиотечки фонд тадашњих београдских удружења Чеха, која су основана крајем деветнаестог века. Укупан број књига прелази 4.500 примерака. Међу делимично и нестандардно класификованим књигама налазе се старе и ретке књиге које су издвојене, физички и каталошки. 

Нашим младим полазницима, као и њиховим родитељима и просветним радницима, пружена је могућност да посете институције чешке културе, као и да се на радионицама ближе упознају са фондом старих и ретких књига. Школа плус истиче да има потписане протоколе о сарадњи са Националним саветом Чеха као и са Чешком беседом Крушчица, са којима промовише чешки језик и културу на најбољи могући начин. Пренели смо магију која је путем сазнања о старим књигама преносива, јер су оне највеће благо и извор инспирације, и зато мотивишемо све присутне на читање. На тај креативан начин стварамо варнице и палимо ватру, јер је сваки прочитан слог по једна варница.

Током реализације овог значајног пројекта за чешку заједницу и шире, преовладавала је порука једног старог записа, који гласи: “Књига је вреднија од свих споменика украшених сликама, рељефом и дуборезом, јер она сама гради споменике у срцу оног ко је чита.”


21. 6. 2021.

Посета Банатској соби

Настављајући пројекат подржан од стране Националног савета румунске националне мањине под називом Сећања (Amintiri) посетили смо Банатску собу која је прави етнографски музеј. Соба одише румунским етнографским мотивима, као што су: стари предмети, румунске ношње, богата библиотека са књигама на румунском језику и добро чуван кутак Васка Попе, Румуна, који је рођен у Гребенцу . У том кутку су сачувани предмети нашег чувеног песника – стара писаћа машина, његови рукописи, наочаре, карте, књиге и један стари кофер препун његових књига на румунском језику.

Професор Трајан Туртуреа, по националности Румун, упознао је учеснике пројекта са широком лепезом поменуте завичајне баштине и прочитао неколико дивних стихова на румунском језику.

Пројекат је остварио све своје циљеве, а то је стварање услова за међусобну комуникацију, упознавање и зближавање младих, различите етничке и националне припадности.

Кроз ликовно, музичко и књижевно стваралаштво младих на румунском језику, скренули смо пажњу  јавности на потребу заштите и презентације културног наслеђа Румуна у овом делу Баната.

16. 6. 2021.

Radionice o češkoj kulturi i tradiciji

 U okviru projekata „Sećanja - Vzpomínky” i „Upoznajmo češku kulturu”, podržanih od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, održavaju se radionice o češkoj kulturi i tradiciji a mladi se podstiču da razmišljaju o postojanju drugačijih kultura i tradicije. Na taj način doprinosi se razvijanju, očuvanju i negovanju duha međunacionalne tolerancije kod mladih.

Jedan od osnovnih ciljeva ovih projekata je stvaranje uslova za međusobnu komunikaciju, upoznavanje i zbližavanje mladih, različite etničke i nacionalne pripadnosti i na taj način prevazilaženje predrasuda.

Projekti obezbeđuju neposredan uticaj na učesnike u prihvatanju i uvažavanju različitosti kao vrednosti Vojvodine, kroz muzičke, književne, likovne i druge prateće kulturne sadržaje i podstiču pozitivan stav prema drugačijima od sebe.

Škola plus na delu promoviše naviku za upotrebu nenasilne komunikacije i stvaranje prostora za konstruktivno delovanje u društvu u kome žive.