21. 9. 2023.

 


Škola plus nastavlja realizaciju tradicionalne manifestacije „Češka kulturna jesen 2023“ pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljnih poslova Češke Republike, posredstvom Ambasade Republike Češke u Beogradu. Veoma zanimljive aktivnosti sa jednim ciljem - da se što šira javnost upozna i približi kulturnom nasleđu Čeha na prostorima Južnog Banata.
 13. 9. 2023.

Češka kulturna jesen 2023.

 


Škola plus započela je realizaciju tradicionalne manifestacije „Češka kulturna jesen 2023“ pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljnih poslova Češke Republike, posredstvom Ambasade Republike Češke u Beogradu. Tokom manifestacije biće održana izložbena postavka kao i projekcija čeških filmova. Niz aktivnosti tokom manifestacije obuhvatiće i kreativne radionice za decu, mlade i odrasle.

Učesnici projekta biće upoznati kako izgledaju edukativne vannastavne aktivnosti naše učiteljice češkog jezika Alene Havlove. Predviđeno je da osim učenja češkog jezika učesnici steknu osnovna znanja u domenu češke kulture i tradicije.

Učiteljica Alena Havel je u toku angažovanja na prostoru Republike Srbije dala značajan doprinos u očuvanju češkog jezika i kulture. Učestvovala je u velikom broju projekata koje je Škola plus realizovala a tiču se češke nacionalne zajednice u Srbiji. Ostvarila je dobru komunikaciju kako sa decom i mladima tako i sa odraslim Česima na prostoru Srbije.24. 8. 2023.

У наставку реализације пројекта „Мој град са четири имена“ у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, бавили смо се иновативним истраживањима историје нашег краја. 

 Ова радионица омогућила је учесницима да истраже богату прошлост Бела Цркве и да сазнају о различитим фазама и променама које су утицале на град. Учесници су се упознали са причом о различитим именима града током времена и како су ти називи обликовали идентитет и развој места. Посебно радује чињеница да су учешће у овој радионици узели како најмлађи полазници, тако и старији другари и њихови родитељи.


 
21. 8. 2023.

Пројекат Културолошки мост


Пројекат намењен деци и младима који доприноси повезивању различитих култура и изградњи мостова између њих

Школа плус започела је реализацију пројекта „Културолошки мост“ у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

Циљеви пројекта усмерени су на:

· Развијање, очување и неговање духа међунационалне толеранције код младих.

· Стварање услова за међусобну комуникацију, упознавање и зближавање младих, различите етничке и националне припадности и на тај начин превазилажење предрасуда,

· Подстицање деце и младих да размишљају о позитивним аспектима мултикултуралности,

· Подстицање младих да се уметнички изразе на тему у оквиру основних циљева пројекта и у том смислу се лично афирмишу,

· Подстицање младих да размишљају о постојању другачијих култура и традиције,

· Скретање пажње јавности на потребу заштите и презентације културног наслеђа;


Фокус радионица је на неговању међунационалне толеранције и оне обухватају различите теме и активности као што су интерактивне дискусије, игре улога, уметничке радионице и различите друге технике које могу помоћи у оснаживању младих да разумеју и поштују различите културе и националности. На тај начин млади се укључују у подстицање емпатије, разумевања и отвореног разговора, заједничко учење и размену искустава.

Кроз конкурс са темом ,,Различитост као инспирација“ учесници су изразили своје виђење различитости и толеранције.
 19. 8. 2023.

Пројекат: Мој град са четири имена - неговање духа међунационалне толеранције код младих

Школа плус започела је реализацију пројекта „Мој град са четири имена“ у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

Пројекат ће дати свој допринос неговањеу духа међунационалне толеранције код младих у општини Бела Црква, малој, и неразвијеној локалној самоуправи.

Радионице са темама ненасилне комуникације, предрасуда и толеранције одвијаће се кроз:

1. Истраживање историје нашег краја: Ова радионица омогућује учесницима да истраже богату прошлост Бела Цркве и сазнају о различитим фазама и променама које су утицале на град. Учесници ће се упознати с причом о различитим именима града током времена и како су ти називи обликовали идентитет и развој места.

2. Културна размена: Радионица културне размене подстиче учеснике да истраже разнолику културу и традицију Бела Цркве. Учесници могу делити своје властите традиције, обичаје, песме или плесове те научити о локалној култури кроз презентације или демонстрације локалних становника. Ова интерактивна радионица промовише међукултурално разумевање и поштовање.

3. Креирање путописних плаката: Учесници ће бити подстакнути да истраже знаменитости, природне лепоте и занимљиве локалитете Беле Цркве. Након тога, могу се поделити у групе и направити путописни плакат којим ће представити најзанимљивије аспекте града.

4. Радионица писања путописа: Ова радионица подстиче учеснике да користе своје писање како би изразили утиске, осећаје и доживљаје. Учесници ће бити подстакнути да истраже град, разговарају с локалним становницима и забележе своје утиске о атмосфери, архитектури, култури и животу у Белој Цркви.

Све ове радионице пружају прилику учесницима да се боље упознају са историјом, културом и лепотама Беле Цркве и на тај начин негују мултикултурални дух.

16. 8. 2023.

Пројекат: Иновативни педагошки приступи

 


Школа плус реализује пројекат „Иновативни педагошки приступи“ у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

Општи циљ овог програма је стручно усавршавање наставног кадра и афирмација иновативних педагошких приступа као и стварање нове димензије у образовању и обуци, кроз везу са европским стандардима.

Неки од иновативних педагошких приступа који су презентовани су:

Активно учење: Ова метода подразумева укључивање ученика у активан процес учења путем дискусија, вежби, симулација, игара улога и практичних активности. Овај приступ помаже ученицима да боље разумеју градиво, примењују знање и развијају вештине критичког размишљања.

Коришћење технологије у учењу: Интеграција технологије у наставни процес омогућава приступ различитим ресурсима, интерактивност, персонализовано учење и веће ангажовање ученика.

Обраћање пажње на различите стилове учења: Иновативни приступи укључују препознавање и поштовање различитих стилова учења ученика.

Учење кроз игру: Користећи игру и играчке у настави, ученици се мотивишу да уче на забаван и интерактиван начин, што помаже да градиво остане запамћено на дуже стазе.

Ваншколско учење: Организовање излета, посета музејима, радионицама и сарадња са локалним организацијама пружају ученицима прилику да уче ван оквира учионице и повежу се са стварним светом.

 

15. 8. 2023.

Школа плус наставља имплементацију пројекта „Мој град са четири имена“ у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. 


Пројекат ће дати свој допринос неговању духа међунационалне толеранције код младих. Предвиђене су радионице са темама ненасилне комуникације, предрасуде и толеранције, као и радионице културне размене, које подстичу учеснике да истраже разнолику културу и традицију Беле Цркве. 


Још једна веома успешна активност! Прикључите се!
 

14. 8. 2023.

Иновативни педагошки приступи


Пројекат: „Иновативни педагошки приступи“

(Иновативност и усавршавање наставног кадра)

Школа плус започела је реализацију пројекта „Иновативни педагошки приступи“ из домена средњег образовања у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. Пројекат ће дати свој допринос осавремењавању улоге и стручном усавршавању наставног кадра у општини Бела Црква, малој, и неразвијеној локалној самоуправи. Пројекат обухвата припрему и реализацију семинара који јe намењен професорима средњих школа. Овај програм треба да омогући учесницима у процени начина на који њихова школа доприноси одговорности према свим субјектима у образовању, а тиме и њиховој припреми за преузимање улоге одговорних појединаца.

Општи циљ овог програма је стручно усавршавање наставног кадра и афирмација иновативних педагошких приступа као и стварање нове димензије у образовању и обуци, кроз везу са европским стандардима.

Иновативни педагошки приступи обухватају различите стратегије и методе које се примењују како би се унапредило учење и подучавање, оснажили ученици, и припремили их за захтевне изазове модерног друштва. Ови приступи помажу ученицима да развијају критичко размишљање, сарадњу, креативност и вештине решавања проблема. Они помажу у стварању динамичног и подстицајног окружења за ученике, што доприноси њиховом академском успеху и развоју кључних вештина потребних за успех у 21. веку.

 


28. 7. 2023.

Realizacija projekta Mi koračamo u budućnost sa rumunskim kulturnim nasleđem

 


Projekat: „Pășim în viitor cu moștenirea culturală românească“

Škola plus realizuje projekat pod nazivom: “Pășim în viitor cu moștenirea culturală românească“ podržanog od strane Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine.

Bogata tradicija kulturnih manifestacija Rumuna u ovom delu Banata doprla je do svih srca naših polaznika, a muzika naših predaka orila se tokom svih interaktivnih radionica.

Edukacija koja se odnosi na rumunsko kulturno nasleđe ima pozitivne rezultate i koristi za pojedince i društvo. Evo nekoliko značajnih rezultata edukacije o rumunskom kulturnom nasleđu:

- Povećana svest o kulturnom nasleđu;

- Očuvanje kulturnog nasleđa;

- Razvoj identiteta i pripadnosti;

- Dijalog i razumevanje među kulturama;

Važno je kontinuirano ulagati napore u obrazovanje i podizanje svesti o značaju očuvanja i poštovanja rumunskog kulturnog nasleđa kako bismo sačuvali bogatstvo naše raznolike kulture za buduće generacije. Projekat je obezbedio neposredan pozitivan uticaj na učesnike u prihvatanju i uvažavanju različitosti kao vrednosti Vojvodine, kroz muzičke i druge prateće kulturne sadržaje i stvaranje dugoročno pozitivnog stava prema dobrim međunacionalnim odnosima i izgradnje poverenja prema drugačijima od sebe.