30. 11. 2020.

Ја волим да...

У оквиру програма за децу и младе подржаном од стране Министарства просвете, науке и  технолошког развоја под називом: Унапредимо процес образовања припадника чешке националне мањине, стручни кадар Школе плус започео је реализацију истог. Активности подразумевају да млади, кроз размену у игровном и образовном контексту, успоставе емоционалну стабилност и унапреде вештине самоизражавања и споразумевања. 


Прве теме биле су: Свест о себи, Круг имена и Ја волим да...

Сазнања су се одвијала кроз различите стваралачке радионице, које су допринеле ослобађању напетости и стварању позитивног става о себи и различитим друштвеним групама. Тако јачамо културне, језичке, верске, родне и сваке друге равноправности.