21.02.2021.

Кад сам срећан


Негујемо стваралаштво младих и имплементирамо програм Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Радионице на теме: Моје жеље, Кад сам срећан дође ми да... и Љубав, показале су да све иновације у процесу образовања имају учинка. Овај програм ставио је акценат на едукативне ликовне активности и симболичко изражавање. Кроз практичан рад млади могу да се ослободе напетости, да изразе своје ставове, мишљења и да уживају у том раду. Све наведено доприноси стварању позитивног става о себи.