14. 3. 2022.

Примена беспилотних летелица на терену


    Пројекат под називом: “Нова ера пољопривредне производње – примена агродронова” а који је подржан од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство имплементиран је у складу са свим задатим циљевима и активностима.

Пољопривредници су имали прилику да се, након неколико тематских радионица и едукација,упознају са практичном применом и користима за производњу које доноси примена дронова. Сазнали су на терену и практично који су то све бенефити које доноси употреба агродронова.

Ове мини летелице омогућавају релативно лако правовремено праћење стања и напредовања усева, утврђивање потребе за наводњавањем, прихраном, заштитом од биљних болести штеточина, и других различитих агротехничких мера, али и утврђивање потребе за посебним уређењем земљишта, његовим поправкама, укључујући и потребне мелиоративне захвате. Размена информација и искустава такође је била присутна, што нам је дало додатни “фидбек” да је реализација овог пројекта веома успешна и да је испунила сва очекивања. Пројекат се као такав уклапа у програме републичких и покрајинских институција усмерених ка активном укључивању пољопривредника у савремене токове дигитализације у пољопривреди.

Било је веома занимљиво пратити рад летелице у воћњаку једног белоцркванског пољопривредника, са живом дискусијом, која је показала да је управо мањак информисаности стварао отпор према дигитализацији у пољопривреди код вредних ратара и воћара на подручју Јужног Баната.