30. 7. 2017.

Песничке слике Васка Попе


Песничке слике Васка Попе - Истраживачки рад деце и младих подржан је од стране Министарства културе и информисања Републике Србије.

Ово је пројекат у коме деца и млади имају активну улогу, учествују у његовом настанку и реализацији. Овај пројекат доприноси стварању услова за развој дечјег стваралаштва и образовања.Подстиче истраживачки рад и креативно мишљење, доприноси презентацији културе усменог и писаног изражавања. Такође доприноси стварању услова за развој дечјег стваралаштва и образовања у свим гранама уметности и културног развоја.

Диван дан проведен са мештанима Гребенца, староседеоцима. Наставили смо песничку слику о Васку Попи испред куће у којој је некада живео, у родном Гребенцу, пратећи стазе његовог детињства!

Пројекат је у потпуности допринео повезивању актера у пољу културе, кроз сарадњу јавног и цивилног сектора и тиме подстакао ново виђење и доживљавање књижевног опуса Василија Васка Попе из нашег комшилука.