15.12.2020.

Život i običaji Čeha u Južnom Banatu


Članovi Škole plus realizovali su ovih dana projekat podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja, pod nazivom: “Kulturno nasledje Čeha u Banatu II” (dokumentarni film o životu i običajima Čeha u srpskom Banatu). Projekat je podrazumevao titlovanje dokumentarog filma, autora Antona Stehlika, a koncipiran je kao niz kulturnih dešavanja, u okviru kojih se realizovala i projekcija dokumentarnog filma u produkciji Škole plus. Film je izvorno radjen na češkom jeziku (sa titlom na srpski jezik) a sve sa ciljem da se šira javnost, češke, ali i ostalih nacionalnosti sa prostora Južnog Banata upozna i zainteresuje za češku kulturu i njene neosporne vrednosti.

Valja istaći da je ovim putem ostvarena osnovna ideja projekta, a to je da je njegova usmerenost ka pripadnicima različitih nacionalnosti.