12. 7. 2021.

Културни идентитет је моје право да сачувам аутентичност свог народаНе желим да се моја кућа сазида са свих страна и да се моји прозори испуне. Желим да култура свих земаља дува око моје куће што слободније. Али одбијам да ме било која одува из својих стопа - Махатма Ганди

Школа плус Доситеј Обрадовић већ пуне две деценије улаже велике напоре у очување културног наслеђа наших предака. Велики акценат ставља на чешку традицију и обичаје.

С тим у вези, а да би се стекла данашња јасна слика о чешком обичају Света три краља код Чеха, ових дана интензивиране су активности везане за пројекат: “Истраживање нематеријалног културног наслеђа Света три краља,” подржаном од стране Министарства културе и информисања.

Генерални циљ овог пројекта истраживање, документовање, очување и презентација елемената нематеријалног културног наслеђа, које је мала чешка заједница, у условима готово две стотине година ипак задржала, као свој чешки идентитет.

Теренска истраживања која су у току, послужиће за релевантну анализу у правцу тога како се овај значајан обичај код Чеха обележавао некада, а како данас.Интервјуи се обављају на терену, са Чесима и њиховим потомцима.Сав прикупљен материјал искористиће се за израду презентације о овом старом чешком обичају.

Мисија Школе плус управо је у томе да се обичај Света три краља сачува од заборава, те да се млади образују о значају очувања своје традиције и културе.

медијском промоцијом овог програма промовисаће се уважавање културног наслеђа Чеха, као и потреба за његовим очувањем и преношењем. Најбољи начин за то су наши млади, које подстичемо на разноликост културног изражаја.

Реализација овог пројекта ће свакако допринети бољем упознавању особености представника чешке мањине и њиховог културног идентитета.