6. 11. 2021.

Промовишемо очинство кроз креативне радионице

Школа плус наставља да иновира садржаје, па је покренула програм унапређења стваралаштва деце и истицање значаја улоге оца у подизању детета. Програм под називом: “Отац је мој ослонац” препознао је  је Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност половабкао прихватљив, јер је конципиран у складу са ревидираном стратегијом за подстицање рађања, коју је усвојио Савет за популациону политику марта 2018.г. као и са Стратегијом социјалне заштите општине Бела Црква. 

С тим у вези, проценили смо да можемо дати свој допринос у делу унапређивања дечијег стваралаштва и истицање значаја улоге оца у подизању детета, кроз промовисање очинства. Прва радионица имала је за циљ да кроз веома интерактивну мултимедијалну презентацију афирмише очев значај и његово укључење у социјални процес едукације његове деце.У топлој и позитивној атмосфери, бројни очеви у просторијама Школе плус уживали су у промовисању своје енергије и вештине бављења својом децом у њиховом стваралачкпм раду. Поруке које су пренели са ове специфичне радионице која се одржала на Светски Дан мушкараца 03.11.2021. биле су веома снажне и обећавајуће: Будите тате својој деци, будите подршка својим супругама и будите стуб своје породице. А будуће тате треба да знају колико је лепо када си некоме тата. И овога пута смо успели да усмеримо пажњу на промену ставова о родитељству, да је улога оца велика и да управо он може мајкама да олакша процес неговања и васпитавања њихове деце. 

Пратимо све националне стратегије, а овога пута дајемо велики допринос побољшању пронаталне политике у нашој локалној средини, што до сада није забележено.