6. 12. 2021.

Промоција и евалуација програма Отац мој ослонац

Веома успешно имплементиран пројекат: “Отац мој ослонац”, подржан од стране Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Деца и млади, њихови родитељи, као и мештани општине Бела Црква кроз промоцију пројекта и подизање нивоа свести о подстицању рађања деце и унапређивању демографског развоја и популационе политике, укључивањем  у едукацију, остварили су проширивање учесника процеса едукације о популационим питањима ван система образовања и васпитања.Поред наших добро опремљених просторија у којима су се радионице одвијале, имали смо искусне и стручне предаваче и водитеље, који су одговорили на све постављене захтеве. Поред тога, радна група Школе плус и чланови   Еко фарме осмислили су добру и квалитетну  промоцију пројекта путем локалних и регионалних медија као и израду пропагандног материјала (флајера, летака и плаката).На завршној промоцији, уз ПП презентацију дате су високе оцене о пројекту, на основу мониторинга радне групе за време трајања целог пројекта.

Планиране активности успеле су у потпуности  да анимирају друге субјекте, пре свега локалну самоуправу, у смислу подршке за продужење реализације овог пројекта и бављења овом проблематиком. Присутни медији и за време имплементације програма и на овој завршној промоцији најлакше су допрли до свих слојева становништва и тако су утицали  на обухват већег броја  јавног мњења.

Одрживост пројекта се не доводи у питање. Она је  обезбеђена  формирањем едукативног центра у просторијама Школе плус. Учесници пројекта су обучени да своја знања преносе другима а посебан акценат ставили смо на едуковање лидера који сутра могу бити предлагачи и покретачи конкретних акција и дати свој допринос решавању конкретних проблема. 

Оваква врста едукације није до сада постојала  у локалној средини  те процењујемо да ће за њих бити заинтересовани и они  корисници који нису били обухваћени овом фазом пројекта. Зато процењујемо да ћемо кроз неке следеће фазе едукације моћи да изађемо у сусрет свим заинтересованим потенцијалним учесницима. 

Остварени су сви предложени циљеви, те су присутни велики бенефити за нашу локалну заједницу.

Показали смо да су наше јаке компетенције које су се развиле у нашем двадесетом годишњем раду наша јача страна. Планиране активностима намеравамо  да наставимо те да анимирамо друге субјекте, пре свега локалну самоуправу,која је показала велику заинтересованост за реализацију ове теме, како у смислу уступања свог простора, те и у смислу подршке за продужење реализације овог пројекта и бављења овом проблематиком.