28. 12. 2021.

Нова ера пољопривредне производње

Активно радећи на остварењу једног од важних циљева – едукацији пољопривредника, удружење Школа плус, већ дуже време, у свом програму рада има проширивање знања а тиме и могућности остваривањања већег профита. Успешни резултати и велика заинтересованост учесника за теме које су заступљене у редовном програму рада, одлучили смо се да постојећа искуства пренесемо у програм циљане промоције и унапређења знања у домену дигитализације у пољопривреди.

С тим у вези, чланови Школе плус започели су пројекат под називом: “Нова ера пољопривредне производње – примена агродронова, “што подразумева образовне активности у домену дигитализације, а који је подржан од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Пројекат ће се реализовати кроз одговарајуће активности на стицању теоријских знања. Почели смо припремне радње за почетак реализације, а то су одабир учесника пројекта путем разговора који ће бити обављени са члановима различитих удружења, као и претходним учесницима семинара као и према склоностима и будућим плановима. Акценат ће бити стављен на млађим пољопривредним произвођачима и женама пољопривредницама. Вођен је азговор о намерама и склоностима, које ћемо спровести у оквиру једне од радионица и договорили термине за посете предвиђеним локацијама.

Радна фрупа је договорила и едукацијске модуле и динамику, а желимо да укључимо велики број учесника који су активно радили на нашим ранијим пројектима, и који већ имају основна знања о раду у групама.