6. 3. 2022.

Употреба беспилотних летелица у пољопривредне сврхе


   
Наставили смо образовне активности у домену дигитализације у пољопривреди а у оквиру пројекта “Нова ера пољопривредне производње – примена агродронова” подржаном од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду.

    У сарадњи са локалном самоуправом Бела Црква, удружењем “Екофарма“, Чешком беседом Крушчица и Агенцијом за беспилотне летелице” Агродрон”из Београда, реализовано је неколико образовних / теоретских радионица са пољопривредницима из Јужног Баната. Потпуно нова прича која је промовисала подизање свести пољопривредника о значају бављења пољопривредом уз примену савремених система. Примена беспилотних летелица - дронова у пољопривреди, за потребе пољопривредне производње, утицала би на прецизност рада у пољопривреди. То је био и разлог да се пољопривредници упознају са свим бенефитима у ратарској и воћарској производњи а које доноси примена дронова. Низ реализованих едукација пољопривредника једини је пут ка техничко технолошком развоју. Дронови су увелико ушли у свет пољопривреде и омогућавају снимак усева из ваздуха, што је до скора било незамисливо и веома скупо.

    Повољна околност је што на територији општине Бела Црква послује фирма KOPTERSHOP која се бави продајом и комплетном подршком која је везана за ове летелице.

    Ове тематске радионице управо су корак ка расветљавању чињенице да највише користи од дронова, односно даљинског истраживања терена, свакако има пољопривреда, посебно јер се у пољопривредној производњи обрађују велике површине земљишта. Општина Бела црква је као једну од стратешких грана апострофирала баш воћарство и веома јој је стало да држи корак са иновацијама у овом дигиталном добу, тако да су ова предавања и образовне активности на тему примене агродронова дошле у прави час.

    Планирано је да се након едукација изађе на терен, где ће се на нашим воћњацима дронови тестирати у пракси, како би наши пољопривредници усвојили употребу беспилотних летелица, како због уштеде и времена и новца, тако и због других бенефита.