7. 6. 2022.

.    
U nastavku naših zanimljivih aktivnosti vezanih za Masopust - tradicionalni maskenbal kod Čeha, održali smo inovativne radionice kao spoj tradicionalnog i modernog. Naučili smo puno zanimljivosti i važnih podataka o očuvanju, prenošenju znanja i o tome kako je i kada nastao ovaj običaj kod Čeha. Naučili smo i ko su bile prve maske i kako su izgledale. Projekat doprinosi boljem upoznavanju osobenosti predstavnika češke manjine i njihovog kulturnog identiteta a podržan je od strane Ministarstva kulture i  Sekretarijata za obrazovanje i za kulturu APV.

Radionice u nizu vode učitelj iz Češke Standa Havel i njegova supruga Alena Havelova, koji su pored članova tima iz Škole plus imali značajnu ulogu u prenošenju čeških reči i izraza, koja su deca sa velikim interesovanjem upijala, ponavljala i raspitivala se o prevodu svake reči. Ovim pristupom unapređujemo kulturni život dece i mladih različitih nacionalnosti i kroz češki duh podstičemo međukulturalni dijalog, uzajamno poštovanje i razumevanje.

Sledeća aktivnost podrazumeva izradu maski po uzoru na prikazanu prezentaciju.