19. 6. 2022.

Moje je pravo da živim zdravoU nastavku realizacije programa pod nazivom “Naš lepi plavi Dunav” podržanom od strane Pokrajinskog skretarijata za sport i omladinu, nastavili smo sa podsticanjem mladih da aktivno učestvuju u društvu. Njihovo uključivanje u akcije za efikasniju zaštitu životne sredine doprinelo je promociji ekološkog prava i postiglo prepoznavanje prava na zdravu i čistu životnu sredinu kao osnovno ljudsko pravo.

Ova kreativna radionica imala je za cilj da podstakne ideje mladih da predlože neku akciju na zaštiti Dunava. Nakon pravljenja makete koja je predstavljala idealna razvijena staništa, bez uticaja čovekovog zagađenja, deca i mladi odgovarali su na pitanja vezana za temu: Šta ja mogu da uradim? Odgovori i predlozi naših mladih bili su fascinantni i konkretni. To nam je bio pravi dokaz da smo kod njih razvili ekološku etiku i da smo ih pripremili za odgovorno ponašanje prema životnoj sredini.