15. 6. 2022.

Kulturna različitost je naša prednost


U nastavku implementiranja projekta “Duh Čeha“ podržanom od strane Ministarstva kulture i informisanja RS, članovi Škole plus održali su prezentaciju češkog filma “Kulturno nasleđe Čeha u Banatu”. Film govori o životu i običajima Čeha u Banatu i vrlo je živopisan i priča nam istinite, svakodnevne priče starosedeoca Čeha u našem delu Banata, gde živi najveći broj pripadnika češke nacionalne manjine.

Projekat obuhvata segment kulturnih delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Koncipiran je kao niz kulturnih dešavanja u okviru kojih se odvijaju projekcije filma i književne večeri a sve sa ciljem da se šira javnost, češke ali i ostalih nacionalnosti sa prostora Južnog Banata upozna i zainteresuje za češku kulturu i njene neosporne vrednosti.

U skladu sa predviđenim aktivnostima, održali smo dve prezentacije: u Češkoj besedi Kruščica i u Školi plus u Beloj Crkvi. Ovim projekcijama ostvaren je jedan od najznačajnijih ciljeva projekta - podizanje svesti lokalnog stanovništva o potrebi medjuetničkog dijaloga. Naš projekat bitno utiče na afirmaciju pozitivnih vrednosti iz zajedničke istorije naroda kao i prožimanje medjusobnih kultura svih naših naroda koji žive na prostoru Južnog Banata.