13. 6. 2022.

Дунав као наше природно богатство
Чланови Школе плус, у складу са предложеним програмом и динамиком активности, обележили су на величанствен начин Дан Дунава. Програм је подржан од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину под називом: ”Наш лепи плави Дунав“ а подразумевао је низ радионица на терену ( обале Дунава у Стaрој Паланци и рамсарско заштићено подручје Лабудово окно), које су за тему имале:
Радионица 1: Заштићене биљне и животињске врсте

Радионица 2: Рибљи потенцијал и рибље врсте Дунава

Радионица 3: Врсте птица и заштићене (ендемске) врсте

У сарадњи са локалном самоуправом Бела Црква, на челу са председницом општине Виолетом Симић, ДЈУП “Белоцркванска језера”, ОО Црвени крст Бела Црква, Чешка беседа Крушчица, партнерима из локалних медија “БЦ Инфо” ( ТВ и радио програм,) БЦ Флеш и многих других, кренуло се на терен у Стару Паланку туристичким возићем, који је био права атракција. Гости су нам били и професори из Решице, Румунија, из Удружења учитеља Караш Северин са којима имамо успешан партнерски однос већ више од петнаест година.На тај начин скренули смо пажњу широј јавности о заштити животне средине и непроценљивим природним ресурсима који нас окружују.

Радионице на терену ( уз помоћ чланова тима који реализују овај програм) стручно је водила професорка Владанка Недељковић, родитељ. Било је то веома интерактивно и занимљиво предавање, уз илустрације, цртеже, плакате...на којем су ученици могли да повежу претходно научено градиво, како би им тема била јаснија и смисленија.На тај начин им се употребно знање показало функционалније у различитим ситуацијама.

Обале Дунава, окупане сјајним сунцем, мамиле су присутне да им се приближе. Успели смо да поделимо бродиће које смо ручно правили на претходним радионицама и које су носиле ЕКО ПОРУКЕ.Прочитали смо снажне поруке свим присутним туристима и становницима Старе Паланке и пустили симболично бродиће од папира у Дунав.Најснажнија порука била је:” Не прљај Дунав, он је наше богатство!”

Кроз промоцију културе дружења, поспешивања комуникације младих са акцентом на младе из руралних средина, успели смо да остваримо све задате циљеве а тиме да потврдимо да су очекивани резултати из нашег програма реални и веома оствариви.

Била је то прилика да образовања младих, кроз неформалну еко-школу добије већи значај и да код младих развија еколошку свест, еколошку етику, припреми их и оспособи за одговорно понашање према животној средини, а све у складу са принципом одрживог развоја.