6. 8. 2022.

Започете припремне активности на пројекту: Рушење предрасуда и стереотипа о родним улогама у друштву

 


Чланови Школе плус започели су реализацију програма под називом: Родна равноправност - део свакодневног животаусмерен на отклањањe дискриминације и рушења предрасуда и стереотипа о родним улогама у друштву а подржан од стране Завода за родну равноправност АПВ.

Програм је  креиран на начин који подстиче активне облике наставе (радионице, тематске дискусије...) и праћен је савременим едукативним материјалом. Основни проблем који желимо да решимо је промена ставова према родитељству те промена начина планирања породице. Родитељство је у Србији претежно изједначено са материнством што подразумева огромно ангажовање и исцрпљивање жена, мајки за своје ближње, за децу, супруга, домаћинство.. Према томе, једна од стратегија да се подстакне више рађања јесте и смањење психолошке цене детета, односно креирање погодне климе за одлуку о рађању наредног детета.

Пројектни тим је усагласио приоритете и циљеве програма, а то су:

- Рушење предрасуда и стереотипа о родним улогама у друштву;

- Повећање учешћа и социјалне укључености очева у процес едукације своје деце;

- Афирмацију и коришћење вештина и енергије оца у одгајању деце;

- Промовисање активног, новог односа према едукацији у домену  наталитетне политике;

- Промовисање и подржавање међугенерацијске и интергенерацијске солидарности;

- Побољшање друштвеног положаја  породице кроз сарадњу са невладиним и волонтерским организацијама као и локалном заједницом.

Припремне радње за имплементацију пројекта имале су главни циљ, а то је да ће учесници пројекта бити обучени да своја знања преносе другима а посебан акценат ставиће се на едуковање лидера, који сутра могу бити предлагачи и покретачи конкретних акција и дати свој допринос у решавању конкретних проблема.