25. 9. 2022.

Промовисање активне едукације у домену наталитетне политике

У процес подстицања дечјег стваралаштва треба да буду  укључене све генерације, од најмлађих, па до оних најстаријих. Школа плус је у оквиру програма “Родна равноправност као део свакодневног живота”, подржаном од стране Завода за равноправност полова АПВ, понудила свим генерацијама неку нову, активну едукацију у домену наталитетне политике.

На радионицама су учествовала деца, млади, њихови родитељи, деке, баке и просветни радници.У веома динамичном и позитивном окружењу, скренута је пажња да равноправност подразумева једнака права, одговорности и могућности, као и  учешће и равномерну заступљеност жена и мушкараца у свим сегментима друштвеног живота. Млади су се оснажили да развијају личне способности, да не деле послове на мушке и женске, као и да треба да стварају амбијент једнаких могућности и културе равноправности. Наш допринос се огледа у томе да се превазиђу стереотипи, да се мења перцепција о улози жена али и о равноправној улози мушкарца у гајењу детета. Учесници пројекта биће обучени да своја знања преносе другима, а посебан акценат ставили смо  на едуковање лидера који сутра могу бити предлагачи и покретачи конкретних акција, и дати свој допринос решавању конкретних проблема.

Залажемо се за политику једнаких могућности и преносимо тај став на млада поколења.Када схватимо да само друштво у којем сви имају једнака права може да се развија и иде напред, тада ће нам свима бити боље.