12. 9. 2022.

Projektni tim u akciji
Propagandne aktivnosti projektnog tima u okviru projekta: Rodna ravnopravnost – deo svakodnevnog života, podržanom od strane Zavoda za ravnopravnost polova bile su veoma raznovrsne i kreativne. U tome su nam puno pomogli naši mediji i saradnici Škole plus koji ažuriraju sajtove i Blogove kako svojih izdavačkih kuća, tako i različitih organizacija i privatnih lica. Na taj način smo se potrudili da najlakše dopremo do svih slojeva stanovništva, pored neposrednih i ličnih kontakata. Takav uticaj na javno mnjenje davalo je rezultate, jer smo putem medija, štampanog materijala i javnom promocijom projekta uspeli da damo doprinos u rušenju predrasuda i stereotipima o rodnim ulogama u društvu. Takođe smo istakli značaj uloge oca u podizanju deteta i na taj način mišljenja smo da će koristi od realizacije našeg projkta imati ne samo direktni i indirektni učesnici, već i članovi njihovih porodica kao i cela lokalna zajednica.