3. 9. 2022.

Kako poboljšati društveni položaj porodice
Aktivno radeći na implementiranju programa : Rodna ravopravnost – deo svakodnevnog života, podržanom od strane Zavoda za ravnopravnost polova APV, održana je javna tribina i niz radionica, kako bi se proširio broj učesnika procesa edukacije o populacionim pitanjima, van sistema obrazovanja i vaspitanja. Program je kreiran na način koji podstiče aktivne oblike nastave. Bile su obuhvaćene kako radionice, tako i tematske diskusije, a sve to praćeno je savremenim edukativnim materijalom. Koristio se video materijal a izrađena je i tematska PP prezentacija. Projektni tim je ceo program dobro analizirao i odredio način i dinamiku svih predviđenih aktivnosti.

Promovisali smo aktivan i nov odnos prema edukaciji u domenu natalitetne politike kao i podržavanje međugeneracijske i intergeneracijske solidarnosti.