28. 7. 2023.

Realizacija projekta Mi koračamo u budućnost sa rumunskim kulturnim nasleđem

 


Projekat: „Pășim în viitor cu moștenirea culturală românească“

Škola plus realizuje projekat pod nazivom: “Pășim în viitor cu moștenirea culturală românească“ podržanog od strane Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine.

Bogata tradicija kulturnih manifestacija Rumuna u ovom delu Banata doprla je do svih srca naših polaznika, a muzika naših predaka orila se tokom svih interaktivnih radionica.

Edukacija koja se odnosi na rumunsko kulturno nasleđe ima pozitivne rezultate i koristi za pojedince i društvo. Evo nekoliko značajnih rezultata edukacije o rumunskom kulturnom nasleđu:

- Povećana svest o kulturnom nasleđu;

- Očuvanje kulturnog nasleđa;

- Razvoj identiteta i pripadnosti;

- Dijalog i razumevanje među kulturama;

Važno je kontinuirano ulagati napore u obrazovanje i podizanje svesti o značaju očuvanja i poštovanja rumunskog kulturnog nasleđa kako bismo sačuvali bogatstvo naše raznolike kulture za buduće generacije. Projekat je obezbedio neposredan pozitivan uticaj na učesnike u prihvatanju i uvažavanju različitosti kao vrednosti Vojvodine, kroz muzičke i druge prateće kulturne sadržaje i stvaranje dugoročno pozitivnog stava prema dobrim međunacionalnim odnosima i izgradnje poverenja prema drugačijima od sebe.