14. 8. 2023.

Иновативни педагошки приступи


Пројекат: „Иновативни педагошки приступи“

(Иновативност и усавршавање наставног кадра)

Школа плус започела је реализацију пројекта „Иновативни педагошки приступи“ из домена средњег образовања у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. Пројекат ће дати свој допринос осавремењавању улоге и стручном усавршавању наставног кадра у општини Бела Црква, малој, и неразвијеној локалној самоуправи. Пројекат обухвата припрему и реализацију семинара који јe намењен професорима средњих школа. Овај програм треба да омогући учесницима у процени начина на који њихова школа доприноси одговорности према свим субјектима у образовању, а тиме и њиховој припреми за преузимање улоге одговорних појединаца.

Општи циљ овог програма је стручно усавршавање наставног кадра и афирмација иновативних педагошких приступа као и стварање нове димензије у образовању и обуци, кроз везу са европским стандардима.

Иновативни педагошки приступи обухватају различите стратегије и методе које се примењују како би се унапредило учење и подучавање, оснажили ученици, и припремили их за захтевне изазове модерног друштва. Ови приступи помажу ученицима да развијају критичко размишљање, сарадњу, креативност и вештине решавања проблема. Они помажу у стварању динамичног и подстицајног окружења за ученике, што доприноси њиховом академском успеху и развоју кључних вештина потребних за успех у 21. веку.