16. 8. 2023.

Пројекат: Иновативни педагошки приступи

 


Школа плус реализује пројекат „Иновативни педагошки приступи“ у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

Општи циљ овог програма је стручно усавршавање наставног кадра и афирмација иновативних педагошких приступа као и стварање нове димензије у образовању и обуци, кроз везу са европским стандардима.

Неки од иновативних педагошких приступа који су презентовани су:

Активно учење: Ова метода подразумева укључивање ученика у активан процес учења путем дискусија, вежби, симулација, игара улога и практичних активности. Овај приступ помаже ученицима да боље разумеју градиво, примењују знање и развијају вештине критичког размишљања.

Коришћење технологије у учењу: Интеграција технологије у наставни процес омогућава приступ различитим ресурсима, интерактивност, персонализовано учење и веће ангажовање ученика.

Обраћање пажње на различите стилове учења: Иновативни приступи укључују препознавање и поштовање различитих стилова учења ученика.

Учење кроз игру: Користећи игру и играчке у настави, ученици се мотивишу да уче на забаван и интерактиван начин, што помаже да градиво остане запамћено на дуже стазе.

Ваншколско учење: Организовање излета, посета музејима, радионицама и сарадња са локалним организацијама пружају ученицима прилику да уче ван оквира учионице и повежу се са стварним светом.