21. 8. 2023.

Пројекат Културолошки мост


Пројекат намењен деци и младима који доприноси повезивању различитих култура и изградњи мостова између њих

Школа плус започела је реализацију пројекта „Културолошки мост“ у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

Циљеви пројекта усмерени су на:

· Развијање, очување и неговање духа међунационалне толеранције код младих.

· Стварање услова за међусобну комуникацију, упознавање и зближавање младих, различите етничке и националне припадности и на тај начин превазилажење предрасуда,

· Подстицање деце и младих да размишљају о позитивним аспектима мултикултуралности,

· Подстицање младих да се уметнички изразе на тему у оквиру основних циљева пројекта и у том смислу се лично афирмишу,

· Подстицање младих да размишљају о постојању другачијих култура и традиције,

· Скретање пажње јавности на потребу заштите и презентације културног наслеђа;


Фокус радионица је на неговању међунационалне толеранције и оне обухватају различите теме и активности као што су интерактивне дискусије, игре улога, уметничке радионице и различите друге технике које могу помоћи у оснаживању младих да разумеју и поштују различите културе и националности. На тај начин млади се укључују у подстицање емпатије, разумевања и отвореног разговора, заједничко учење и размену искустава.

Кроз конкурс са темом ,,Различитост као инспирација“ учесници су изразили своје виђење различитости и толеранције.