21. 5. 2021.

Промоције и евалуације пројекта: „Унапредимо процес образовања припадника чешке националне мањине“

Промоција пројекта: „Унапредимо процес образовања припадника чешке националне мањине“ подржаног од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја одржана је 21.05.2021. године.

Посебан акценат пројекта стављен је на младе чешке националности јер је њих све мање у нашој општини која из године у годину бележи негативан природни прираштај који је већи од просека Војводине. Овај пројекат дао је свој скромни допринос промени свести и покренути питања од општег значаја која су стицајем животних околности, маргинализована. Кроз афирмисање различитих културних вредности, разумевања, толеранције и суживота, заговарање правичности, једнакости и узајамног поштовања доприноси се стварању повољне атмосфере за развој младих.

Фокус програма био је на:

-Промоцији културе дружења, поспешивање комуникације младих, организовање слободног времена;

-Подстицању младих да активно учествују у друштву;

-Развијању поштовања расне, верске, полне и родне равноправности;

У присуству учесника програма, њихових родитеља и наставника, представника локалне управе и медија презентовани су најважнији резултати пројекта. Била је то и прилика за поделу пропагандног материјала као и прилика да се млади позову на наставак активности.