11. 6. 2021.

Реализован пројекат Сећања (Amintiri)

Школа плус је реализовала пројекат под називом: “Сећања“ (Аmintiri) подржан од стране Националног савета румунске националне мањине. Поменутим програмом обезбедили смо непосредан позитиван утицај на учеснике у прихватању и уважавању различитости као вредности Војводине, кроз музичке и друге пратеће културне садржаје. Веома занимљивим мултимедијалним радионицама на којима смо учеснике упознали са румунским обичајима и традицијом у Банату,   створили смо дугорочно позитиван став према добрим међунационалним односима и изградњи поверења према другачијима од себе.

Богата традиција културних манифестација Румуна у овом делу Баната допрла је до свих срца наших полазника, а музика наших предака орила се током свих интерактивних радионица.